Akademia Tradycji – współdziałamy, edukujemy!

kobiety w strojach ludowych

„Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie, przechowywanie, zabezpieczanie, konserwowanie, udostępnianie oraz upowszechnianie zbiorów.”
To fragment ze statutu, nie tylko naszego, ale i wielu innych polskich muzeów.

Wśród tych oczywistych, podstawowych działań znajduje się upowszechnianie, prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, wspieranie i prowadzenie działalności artystycznej.

I to właśnie, od wielu miesięcy i ze wzmożoną intensywnością robimy, tworząc zręby Akademii Tradycji.

Podstawowe założenia tego projektu dotyczą działań edukacyjnych i popularyzatorskich, zakrojonych na szeroką skalę,
ze szczególnym uwzględnieniem rękodzieła (rękodzieło użytkowe, zdobnictwo, plastyka obrzędowa, stroje ludowe), rzemiosła, kulinariów oraz folkloru muzycznego.

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie tematyką tradycji i folkloru chcemy realizować warsztaty edukacyjne, szkolenia, konferencje, skierowane do folklorystów, regionalistów, instruktorów, animatorów kultury, członków zespołów ludowych, grup obrzędowych, nauczycieli.

Współpracę z podmiotami działającymi w regionie traktujemy jako szansę na popularyzację naszej tradycji
i dziedzictwa regionu, co przynosi wielorakie korzyści dla obu zaangażowanych stron.

Od wiosny tego roku podjęliśmy szereg wspólnych inicjatyw, bądź też udostępniliśmy nasze przestrzenie i obiekty na sesje zdjęciowe, między innymi dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady współpracy w 2022 roku:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, projekt „Ogrody Przyjazne Naturze w Wygiełzowie” – wykłady i spotkania z wolontariuszami, tworzenie ogródków.

Koło Gospodyń Wiejskich w Miękini – sesja zdjęciowa w ramach projektu „Tradycja Strojem Pielęgnowana”, program Mecenat Małopolski.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie – sesja zdjęciowa w ramach projektu „Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji”, realizowanego przez Powiat Krakowski.

Koło Gospodyń Wiejskich w Uszwi – otwarte warsztaty etnograficzne, w ramach projektu “Od Jasia do Jana. Na co dzień i od święta. Tajniki stroju krakowiaków wschodnich”, program Etno Małopolska.


Centrum Kultury i Promocji w Igołomi Wawrzeńczycach
– organizacja warsztatów w skansenie, w ramach projektu
„NA WESELE MOM CAS. Z tradycji weselnych w Krakowskiem”,  w ramach programu Etno Polska.

Fundacja Kobieta w Regionie – widowisko „Wesele w Wygiełzowie. Oczepiny po krakowsku!”, w ramach programu  Etno Małopolska.


Rozpoczęliśmy także przygotowywanie rocznego kalendarza, ze zdjęciami nawiązującymi do czterech pór roku, zwyczajów dorocznych i świąt. Kalendarz będzie jednocześnie narzędziem edukacyjnym, ponieważ przedstawia tradycyjne, oryginalne stroje ludowe, ubiory codzienne i świąteczne, prezentuje święta doroczne.

Zapraszamy do współpracy!

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content