Piękne otwarcie Zamku Lipowiec za nami!


Zamek Lipowiec – po kilku latach koniecznych prac konserwatorskich jest już otwarty.
W ramach prac wykonano konserwację elewacji, korony wieży, wartowni i murów zamkowych. Turyści mogą zwiedzać m.in. refektarz na parterze, nową ekspozycję pn. ,,Zamek Lipowiec. Pomiędzy twierdzą, rezydencją a więzieniem” znajdującą się na pierwszym piętrze oraz wejść na drugie piętro i na wieżę widokową. Został też oddany punkt obsługi turystów w której mieści się z kawiarnia.  Otwarciu zamku towarzyszyło wydarzenie ,,Odkryj Zamek Lipowiec na nowo!” podczas którego nie tylko można było zwiedzić zamek, ale także wysłuchać wspaniałego koncertu Duo performance oraz Instrumentalistów Filharmonii Krakowskiej w składzie: Magdalena Di Blasi – flet, Szymon Naściszewski – skrzypce, Anna Huszczo – klawesyn.  

Największym powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się pokazy i animacje poprowadzone przez Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin – pokaz artyleryjski, pokazy walk, warsztaty tańca dawnego, turnieje rodzinne, zabawy plebejskie m.in. strzelanie z łuku, rzucanie włócznią, bieg damy i rycerza.
Na inaugurację odbył się spektakl „Światło i dźwięk” prezentowany na murach zamku, który przybliżył zebranym historię tej warowni.  

Podczas wydarzenia w murach zamku gościliśmy Iwonę Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Monikę Gubałę – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pana Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP. Pragniemy wszystkim podziękować za przybycie i z wielką radością poinformować, że Zamek Lipowiec udostępniony jest do zwiedzania codziennie od 9-17.00.W ramach otwarcia odbyła się także konferencja naukowa w na której wzięliśmy na warsztat Zamek Lipowiec. Wzięło w niej udział wielu wybitnych i zasłużonych naukowców, którzy odkrywali dzieje tej niezwykłej warowni, w tym: Marek Szymaszkiewicz,  Stanisław Garlicki, Kamil Bogusz, Joanna Małocha, Aleksander Babiński, Jacek Pierzak, Krzysztof Tunia i Bogumił Pilarski.


A już za tydzień zapraszamy na zamek Lipowiec na taniec z ogniem🔥🔥🔥 w ramach święta Juromanii.

Ustawienia