Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko etnologa/etnografa w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: etnolog/etnograf
Liczba kandydatów: 1
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania:

  1. Anna Zelech – Trzebinia

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne.

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 20.01.2023 r. zgłosiła się pani Anna Zelech.

Na stanowisko etnologa/etnografa została zakwalifikowana:
Anna Zelech

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami, wysoką kulturą osobistą, otwartością i swobodą wypowiedzi. Spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe oraz wiedzę i szeroki zakres umiejętności, które gwarantują prawidłowe wykonanie powierzonych jej obowiązków na stanowisko etnografa.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek komisji
3. Beata Sanak- Członek komisji


Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content