?9 lutego – Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej?

W tym dniu chcielibyśmy przypomnieć osobę, która rozpoczęła kolekcjonowanie stroju codziennego i odświętnego znajdującego się w zbiorach naszego Muzeum.

Irena Zofia Mazaraki (1912 – 1995), z wykształcenia była botaniczką i nauczycielką ale równocześnie jej pasję
i zamiłowanie stanowiła etnografia. Pod koniec lat 60 tych XX wieku, dzięki jej działalności powstały początki kolekcji
i zespołów eksponatów, takich jak krakowska biżuteria ludowa, ceramika regionalna przedstawiająca dawne formy
i wzory, strój ludowy, zwłaszcza gorsety, chusty i zapaski.

Dzięki jej zaangażowaniu w zbieranie informacji na temat zdobnictwa kobiecego stroju ludowego ówcześnie dla Muzeum pozyskano ponad 40 zapasek, które były jednym z najbardziej zdobnych elementów kobiecego stroju odświętnego.
„Z fragmentów stroju kobiecego zachowały się do naszych czasów zwłaszcza te, które jako zdobione ręcznymi haftami posiadały większą wartość artystyczną a także te, które przechowywane były jako pamiątki po zmarłych przez ich spadkobierców, oceniających należycie trud i czasochłonność ich wykonania. Należy podkreślić że zdobienie haftem jednej zapaski trwało nieraz 2- 3 zimy”.

Irena Mazaraki „Zapaska ludowa regionu chrzanowskiego”, chrzanów 1971, s 4.

Prace rozpoczęte przez panią Irenę nad badaniem stroju regionalnego kontynuowane są przez następne pokolenia etnografów i etnologów pracujących w skansenie.

Ustawienia