Pająki Ludowe – wystawa czasowa

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie zaprasza na wystawę Pająki Ludowe, która prezentowana jest w dworze z Drogini. Wystawa potrwa do 31 stycznia 2024 roku.

Wystawa ,, Szczęśliwy dom gdzie pająki są” prezentuje prace autorstwa Anny Przybyłowicz-Waluś, etnografki, której pasją są ludowe pająki ze słomy.

Pochodzi  z Andrychowa. Ukończyła etnologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach filia w Cieszynie. Od kilku lat wykonuję pająki ze słomy. Jak sama mówi:,, Tworzenie pająków stało się moją wielką pasją. Cieszą moje oczy każdego dnia, gdyż pełno ich w moim domu. To niesamowite, że nasi przodkowie z kawałków słomy i bibuły wyczarowywali takie piękne ozdoby. Po raz pierwszy zobaczyłam pająki w skansenie w Zubrzycy Górnej na Orawie. Jeździliśmy często do tej miejscowości na wakacje. Miałam wtedy naście lat ale tak bardzo spodobały mi się te klimaty, że wybrałam etnologię na kierunek swoich studiów’’.  
Chociaż pierwszego pająka ze słomy zrobiłam nie podczas studiów ale 5 lat temu, w 2018 roku, gdy wzięłam udział w warsztatach „Sztuka do rzeczy, design w Krakowie”. Nauczyłam się wtedy tworzyć pająki krystaliczne. Od tamtej pory tworzenie pająków stało się moją pasją, którą zdarza mi się dzielić z innymi, prowadząc warsztaty etnopająków. Wykonuję różnego rodzaju pająki, oprócz ulubionych krystalicznych ze słomy także tarczowe przy użyciu włóczki i te na obręczach, używając również grochu lub drewnianych koralików. Inspiruję się pająkami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski ale lubię ozdabiać je „po swojemu”- pomponami wykonanymi z przeróżnych kolorów bibuły, które w tradycyjnych pająkach raczej nie występowały tak jak np. kolor czarny. Zdarzyło mi się też wykonać pompony z papierków po cukierkach. Moje prace można obserwować na profilu pajakowelove na instagramie i fb. W 2020 roku za wykonanego pająka zdobyłam swoją pierwszą nagrodę w konkursie Najpiękniejszy kujawski pająk, zajmując II miejsce, a w zeszłym roku (2022) w XXXI Konkursie Plastyki Obrzędowej w Rudnikach zajęłam I miejsce. Bardzo mnie cieczy, gdy moje pająki zostają wybrane aby „zamieszkać” we współczesnych domach w najróżniejszych zakątkach Polski, ale zdarzyły mi się także zamówienia z Londynu i USA.

Dawniej tworzono pająki bo wierzono w ich ochronną moc. Ja wykonuję je raczej dla dekoracji, ale kto wie, może chronią mnie i moich domowników przed wszelkimi nieszczęściami.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2020- II m. konkurs Najpiękniejszy Kujawski Pająk, Włocławek
 • 2021- wyróżnienie w XXV Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego cyklu wiosennego i świąt wielkanocnych, Mońki
 • 2021- III m. Konkurs Najpiękniejszy Kujawski Pająk, Włocławek
 • 2022- I m. w XXXI Konkursie Plastyki Obrzędowej w Rudnikach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Historyk

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Historyk

Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: 1/1
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

– naukowe opracowywanie zbiorów
– opracowywanie kart katalogowych
– dbanie o bezpieczeństwo i właściwe przechowywanie zborów, dbanie o muzealia swojego działu,
udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,
– przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów ,
– prowadzenie badań terenowych i naukowych i opracowywanie ich wyników
– przygotowanie opracowań do wydawnictw muzealnych i innych,
– prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej,
-opracowywanie scenariuszy i katalogów wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
– organizacja wystaw,
– oprowadzanie wycieczek i osób indywidualnych zwiedzających muzeum,
– wygłaszanie referatów na sesjach, prelekcjach, pogadankach, odczytach w szkołach i instytucjach
– organizacja imprez plenerowych oraz wydarzeń muzealnych,
– pozyskiwanie środków z funduszy pozabudżetowych,
– projektowanie w porozumieniu z działem edukacyjnym oferty edukacyjnej.

Zadania okresowe:
– Sprawozdawczość
– Udział w komisjach przetargowych
– Bieżąca archiwizacja dokumentów

Od kandydatów oczekujemy:
– ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii.
– wiedzy merytorycznej i zainteresowania historią
– umiejętność pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności, skrupulatności, systematyczności ,
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych .

Warunki pracy na stanowisku Historyk:
Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;

 • Praca jednozmianowa;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu niesamodzielnym na I piętrze w budynku Dworu z Drogini , który nie jest wyposażony w windę;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:
– List motywacyjny,
– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
– Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.30 do dnia 19.12.2023 do godz. 14.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Historyk” .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych

                               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1

 1. Wymagania niezbędne
 • Wykształcenie: min. Średnie co najmniej 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 2 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów eventowych
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz planowania
 • Umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie
 • Odpowiedzialność, sumienność, kreatywność i elastyczność
 • Umiejętność pracy pod presja czasu
 • Samodzielność
 • Biegła znajomość pakietu MS Office
 • Wysoka kultura osobista
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • Wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w dni świąteczne
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i projektów
 • Niekaralność
 • Dbanie o wysoki standard obsługi klientów i wizerunek Muzeum,
 • Prawo jazdy Kat.B

  2. Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziane znajomość języków obcych
 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń,
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
 • Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji kultury,
 • Predyspozycje osobowościowe : umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa;

  3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku  Stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń  kulturalnych
 • Prowadzenie imprez oraz organizacja imprez w Muzeum Małopolski Zachodniej- Gmach Główny Dwór z Drogini, adres Wygiełzów ul. Podzamcze 1  oraz :
 •        – Filia Park Etnograficzny Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie, adres    
 •          Wygiełzów ul. Podzamcze 1
 •         – Filia Zamek Lipowiec, adres Babice ul. Zamkowa 16
 •         – Filia Muzeum Pożarnictwa  w Alwerni, adres ul. Korycińskiego 10 Alwernia
 • Organizacja i nadzór  działaniami związanymi z realizacją wydarzeń komercyjnych ( tj. konferencje, spotkania, imprezy organizowane przez firmy z zewnątrz na terenie Muzeum ) i wydarzeń programowych zgodnie z przyjętymi standardami,
 • Wynajem powierzchni Muzeum pod wydarzenia komercyjne
 • Tworzenie ofert w tym szczegółowych wycen i kosztorysów na potrzeby wydarzeń komercyjnych
 • Pisanie scenariuszy wydarzeń kulturalnych
 • Przygotowywanie umów dot. organizacji wydarzeń komercyjnych, nadzór nad ich prawidłowa realizacja i rozliczeniem końcowym
 • Współpraca z działami Muzeum zaangażowanymi w organizacje wydarzeń, zawieranie umów i współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług ( koniecznymi do realizacji wydarzeń) oraz koordynacja ich działań
 • Udział w planowaniu działań promocyjnych i marketingowych dot. wynajmu powierzchni Muzeum na wydarzenia komercyjne
 • Dbanie o wysoki standard obsługi klientów i wizerunek Muzeum
 • Pozyskiwanie grantów i projektów
 • Utrzymywanie dobrych relacji i aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • Prowadzenie promocji Muzeum.
   
  4. Zadania okresowe : sprawozdawczość.

  5. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć ;
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , żewyrażam zgodęna przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
 •  kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 •  Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

  6.Warunki pracy na stanowisku Stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych  :
 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych
 • Praca  w systemie równoważnym
 • Praca w warunkach w zmiennym mikroklimacie
 • Praca w soboty i niedziele wg harmonogramu imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum oraz filiach.

  7.Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie ( umowa na pełny etat)
 • Nagrody adekwatne do zaangażowania
 • Fundusz socjalny
 • Szansę na rozwój oraz szkolenia

  Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 18.12.2023r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko  ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych „ .

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie . Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór na wolne stanowisko pracy: EDUKATORA do 15.12.2023

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: EDUKATORA
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy : 1/1

 1. Wymagania niezbędne
  • Wykształcenie: min. Średnie
  • co najmniej 2 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego i 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
  • Doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi , młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami oraz dorosłymi,
  • Umiejętność przekazywania wiedzy w sposób odpowiedni do wieku odbiorcy
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Wysoka kultura osobista
  • Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania
  • Wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu
  • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w weekendy
  • Niekaralność
  • Obsługa kasy fiskalnej
  • Znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi;
  • Umiejętność obsługi komputera;
  • Prawo jazdy Kat.B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziane znajomość języków obcych
  • Znajomość programu MS Office;
  • Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
  • Zdolności manualne
  • Wiedza dotycząca regionu
  • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania pracy, odpowiedzialność, samodyscyplina, rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, samodzielność, zdolność myślenia analitycznego, odporność na stres i działanie pod presją czasu, inicjatywa;
 1. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku EDUKATORA
  • Prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych w Muzeum Małopolski Zachodniej- Gmach Główny Dwór z Drogini, adres Wygiełzów ul. Podzamcze 1 oraz :
 • Filia Park Etnograficzny Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie, adres
  Wygiełzów ul. Podzamcze 1
 • Filia Zamek Lipowiec ,adres Babice ul. Zamkowa 16
 • Filia Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, adres ul. Korycińskiego 10 Alwernia

• Oprowadzanie grup po obiektach Muzeum
• Opieka nad obiektami muzealnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dbanie czystość i stan ekspozycji
• Pomoc przy organizacji imprez, wystaw oraz wydarzeń edukacyjnych
• Tworzenie materiałów oraz pomocy dydaktycznych do lekcji muzealnych
• Sporządzanie listy zamówień na materiały wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych
• Czynny udział w tworzeniu dekoracji oraz wystroju na wydarzenia kulturalne
• Obsługa systemu zamawiania i sprzedaży biletów do Muzeum wraz z filiami
• Obsługa w sklepie z pamiątkami wraz z dbaniem o sklep.
• Obsługa Kawiarni na Zamku Lipowiec.

4. Zadania okresowe: sprawozdawczość.

5.Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć ;

 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , żewyrażam zgodęna przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
 •  kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 •  Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

  6. Warunki pracy na stanowisku EDKATORA :
 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
 • Praca  w systemie równoważnym
 • Praca w warunkach w zmiennym mikroklimacie
 • Praca w soboty i niedziele wg harmonogramu imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum;
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Praca na ww. stanowisku wymaga przemieszczania się w czasie pracy po terenie Muzeum oraz filiach.

  7. Oferujemy:
 • Zatrudnienie na pełny etat
 • Możliwość rozwijania kompetencji zawodowych oraz własnych zainteresowań i pasji
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
 • Prace w przyjaznym zespole.

 Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście  w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 15.12.2023r. do godz. 10.00 na adres Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko EDUKATORA„ .

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

III Jarmark Bożonarodzeniowy – 17.12.2023

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie serdecznie zaprasza na III Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 17 grudnia 2023, w godz. 13-17.00. Na odwiedzających czekać będą piękne stoiska z rękodziełem oraz świątecznymi ozdobami. Stoiska tradycyjnych potraw wigilijnych będą kusić zapachami i najlepszymi smakami. A na scenie rozbrzmiewać będą kolędy, pastorałki i świąteczne utwory w wykonaniu Duo Performance oraz Kapeli Fedaków.

Na najmłodszych w dworze z Drogini odbędzie się spektakl Grinch – Magia Świąt w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek. Spektakl pokazuje, że najbliżsi dają nam szczęście, a wspólnie tworzone tradycje nadają naszej domowej przestrzeni nastrój ciepła i miłości, który tworzy magię świąt. Uczy akceptacji, nieosądzania z góry oraz niepozostawiania innych w samotności.

Tego dnia ogłosimy także wyniki konkursu Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa. A nagrody rozda sam św. Mikołaj. Jarmark Bożonarodzeniowy będzie też okazją, aby spędzić czas na warsztatach plastycznych:
– Warsztaty tworzenia światów z opłatka
– Warsztaty pieczenia i dekorowania świątecznych pierników
– Warsztaty z malowania szklanych bombek

Serdecznie zapraszamy – to tu, jak nigdzie indziej, poczuć będzie można wyjątkowy, świąteczny klimat!
👉WSTĘP BEZPŁATNY 😃

Pierwszy nakład książki Krakowskie Zwyczaje, trafił już do zainteresowanych.

Drodzy Państwo,
zainteresowanie książką Krakowskie Zwyczaje przerosło nasze najśmielsze oczekiwania!🤗
Na dzień dzisiejszy wstrzymujemy przyjmowanie rezerwacji. Dziękujemy za zgłoszenia i miłe słowa.

Wszystkich zainteresowanych, którym nie udało się pozyskać publikacji z pierwszego nakładu, prosimy o śledzenie naszej strony.

#nakładpromocyjny #książka #krakowskiezwyczaje #OskarKolberg# Naludowo #obrzędyizwyczaje

Warsztaty Pająki Ludowe -10 grudnia 2023

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie serdecznie zaprasza na warsztaty tworzenia Pająków Ludowych – tradycyjnych ozdób, wieszanych w okresie świątecznym w pomieszczaniach mieszkalnych na polskiej wsi. Niejednokrotnie stanowiły jedyną ozdobę ubogiej izby. Były symbolem błogosławieństwa i pomyślności dla domowników oraz miłości i zdrowia. Wierzono, że przynoszą szczęście i dostatek. Pająka nie wolno było zniszczyć czy wyrzucić, należało go spalić. Wraz z nadejściem kolejnych świąt  zastępowano starego nowym.

Warsztaty odbędą się 10 grudnia 2023 roku o godz. 12.00-15.00 w dworze z Drogini, na terenie Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie.

Warsztaty poprowadzi: Anny Przybyłowicz-Waluś.

Koszt warsztatów to 50 zł na osobę. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy do 8 XII 2023 pod adresem: rstyrylska@mmz.info.pl

Uroczyste wręczenie czeków dla beneficjentów konkursów Etno Małopolska, Małopolskie Orkiestry Dęte oraz Małopolskie Świetlice Wiejskie.

Wczoraj w dworze z Drogini odbyło się uroczyste wręczenie czeków dla beneficjentów konkursów:

🔸Etno Małopolska

🔸Małopolskie Orkiestry Dęte

🔸Małopolskie Świetlice Wiejskie

Łączna wartość przekazanych czeków to ponad 💰 3 630 mln zł.

Gwarancje dofinansowania z rąk Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego odebrali przedstawiciele: Miasta Kraków, Miasta Nowy Sącz, Miasta Tarnów, powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego, tatrzańskiego i wielickiego, a w przypadku konkursu Małopolskie Świetlice Wiejskie także z terenu powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego.

W wydarzeniu wzięli udział: Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dariusz Gawęda – Zastępca Dyrektora Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz radni województwa: Anna Mikosz, Tadeusz Arkit i Rafał Stuglik.

Wszystkim beneficjentom gratuluję przyznanych dotacji, dziękuję za kultywowanie kultury i naszego dziedzictwa w Małopolska 💐.

Informacja na stronie Małopolska.pl:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/ponad-3-mln-zlotych-dla-malopolskiej-kultury

Fotografia pochodzi ze strony: Małopolska.plPrzyjmowane są rezerwacje na Album – Krakowskie Zwyczaje.

Drodzy Państwo, wszystkich zainteresowanych nabyciem książki Krakowskie Zwyczaje zapraszamy do kontaktu:

Osoby prywatne – promocja@mmz.info.pl

Osoby z ramienia instytucji, stowarzyszeń – azelech@mmz.info.pl

Rezerwacje mailowe albumów przyjmowane są do wyczerpania zasobów. Po potwierdzeniu rezerwacji książka będzie do odbioru w grudniu w kasie Muzeum w Wygiełzowie.

*rezerwacje zgłoszone przez Messengera, telefonicznie, w komentarzach nie będą brane pod uwagę. Bardzo prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na podane powyżej adresy.

Ustawienia