Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie.

Budownictwo ludowe Krakowiaków Zachodnich – badania, monografia, upowszechnianie.

Działanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet  „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Projekt jest odpowiedzią na brak monograficznego opracowania zagadnienia ludowego budownictwa drewnianego grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich. Brak usystematyzowanej wiedzy i opracowań na temat budownictwa drewnianego największej grupy etnograficznej Małopolski jaką są Krakowiacy, stawia ją w słabszej pozycji wobec regionów, których tradycja budowlana ujęta została w materiale badawczym i ikonograficznym oraz w wydanych publikacjach. Dwuletnie przedsięwzięcia obejmujące badania archiwalne i terenowe, przyczyni się do powstania pierwszej usystematyzowanej monografii, która podkreśli różnorodność i odmienność form budownictwa drewnianego Krakowiaków Zachodnich. Prace dokumentacyjne obejmą odchodzące w przeszłość ostatnie przykłady budownictwa drewnianego regionu. Monografia pogłębi wiedzę o budownictwie drewnianym regionu Krakowiaków Zachodnich, upowszechni jego walory historyczne i estetyczne, zwróci uwagę na potrzebę ochrony tego cennego dziedzictwa materialnego.

Ustawienia