Dni Otwarte Funduszy Europejskich 27 września 2020r.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, dnia 27 września na terenie naszego skansenu, odbędzie się:
1. Otwarcie i prezentacja ogrodu sensorycznego dla odwiedzających w tym dniu turystów oraz warsztaty z garncarstwa dla zaproszonej grupy osób z niepełnosprawnościami.
2. Otwarcie stałej ekspozycji w zrekonstruowanej remizie strażackiej ze Złotnik, prezentującej tradycje Ochotniczych Straży Pożarnych oraz rolę strażaków ochotników w życiu społecznym i kulturalnym społeczności wiejskiej.
3. Zajęcia warsztatowe dla dzieci ,,Ogniki’’ związane z historią pożarnictwa i rolą OSP. Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z zawodem i pracą strażaka, budzenie szacunku do pracy strażaków, kształtowanie prawidłowych nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia a także rozwijanie kreatywności oraz sprawności manualnej uczestników. Młodzi uczestnicy będą mieli okazję m.in. ubrać strój strażacki. NA WARSZTATY OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

Godziny otwarcia Muzeum : 8.00-18.00
Dwór na terenie Muzeum: 10.00-18.00

Rozkład:
12.00 – otwarcie i prezentacja ogrodu sensorycznego
12.30 – 13.30 warsztaty z garncarstwa dla zaproszonej grupy osób z niepełnosprawnościami
14.00 – otwarcie stałej ekspozycji w zrekonstruowanej zabytkowej remizie strażackiej
14.30 – 16.00 zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  (obowiązują zapisy pod numerem telefonu 32 622 87 49 osoba do kontaktu Beata Sanak, grupa do 20 dzieci)

Serdecznie zapraszamy.
WSTĘP BEZPŁATNY


Ustawienia