Etnograficzne badania terenowe i dokumentacyjne w powiecie chrzanowskim.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec realizowało program badań terenowych na obszarze powiatu chrzanowskiego w ramach projektu „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego”. Projekt ten dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Etnograficzne badania terenowe i dokumentacyjne prowadzone przez zespół badaczy, wykonywane były wśród mieszkańców gmin powiatu chrzanowskiego.

Zagadnienia podejmowane w etnograficznych badaniach terenowych dotyczyły: rodzaju i charakterystyki występujących ziół na terenie powiatu chrzanowskiego, ziół w: obrzędowości i życiu codziennym, tradycji kulinarnej, ziołolecznictwa ludowego, ludowych upraw ziół, współczesnych zagadnień i stosowania ziół wśród lokalnej społeczności.

Podczas przeprowadzanych badań pozyskany został materiał dokumentacyjny i informacyjny oraz fotograficzny obrazujący tematykę projektu. Wywiady zostały opracowane merytorycznie i spisane, a wraz z nagraniami dźwiękowymi i fotografiami utworzyły zespół źródeł do dalszej analizy poznawczej.

Ponadto, odpowiednio pogrupowany zasób dokumentacyjny, informacyjny i fotograficzny stanowić będzie bazę wiedzy merytorycznej do kolejnego etapu projektu jakim jest wydanie publikacji w roku 2022. Owa publikacja dotyczyć będzie ziół i ziołolecznictwa w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego. Zakres tematyczny publikacji obejmie zagadnienia podejmowane w zrealizowanych etnograficznych badaniach terenowych.  


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  

Poniżej umieszczono zdjęcia z przeprowadzonych badań, które są uzupełnieniem realizowanego projektu.

Ustawienia