“Herody, raj, szopka… Formy kolędowania w Małopolsce Zachodniej”

„Herody, raj, szopka… – formy kolędowania w Małopolsce Zachodniej”.

Działanie dofinansowane  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Dziedzictwo kulturowe” – priorytet – “Kultura ludowa i tradycyjna”.

„Herody…” to projekt dokumentacyjno badawczy mający na celu ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego Krakowiaków Zachodnich jakim jest m.in. kolędowanie. Obecnie na tym ciekawym terenie, gdzie odznaczają się silne wpływy Krakowa a także uprzemysłowionego Śląska, jest coraz mniej autentycznych grup kolędniczych. Teksty przedstawień kolędniczych, niegdyś nie zapisywane a przekazywane werbalnie młodszym pokoleniom są zapominane. Również znikoma jest liczba publikacji, w których odnajdziemy scenariusze czy też opisy magicznego zachowania oraz wyglądu kolędników i używanych przez nich rekwizytów. Stąd też wynika potrzeba dokumentacji tak ważnego elementu tradycji związanej z obrzędowością Bożonarodzeniową. Głównym celem projektu jest szczegółowe opisanie i utrwalenie na różnorodnych nośnikach bogactwa form kolędniczych zachodniej małopolski. Zadanie zakłada również przygotowanie wystawy będącej efektem badań terenowych a także pozyskanie archiwaliów.

Ustawienia