Wpisy w kategorii Przetargi rozstrzygnięte

Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNI.

31 mar 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez ...

Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania pn.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII”.

11 mar 2022

prawa znak: AD.01.332.2022 ...

Więcej...

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy: postępowania pn.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII”.

25 lut 2022

Informacja-z-otwarcia-ofertPobierz ...

Więcej...

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII – NOWEGO ODDZIAŁU MUZEUM: NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC.

25 lut 2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pub...

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” HALI NAMIOTOWEJ DLA POTRZEB ZAPLECZA BUDOWY MUZEUM POŻARNICTWA W ALWERNII.

10 lut 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie prze...

Więcej...

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”.

12 sty 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamaw...

Więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego trzech chałup i jednej stodoły w Muzeum Nadwiślańskim Park Etnograficzny w Wygiełzowie.

16 lip 2021

Znak postępowania: 3/I/2021 Wygiełzów, 16.07.2021 r. NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJS...

Więcej...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – /SPROSTOWANIE/

12 lip 2021

Znak postępowania: 3/I/2021  Wygiełzów, 12.07.2021 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT /S...

Więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

22 kwi 2021

Znak postępowania: 1/11/III/2020 zawiadomienie-o-najkorzystniejszej-oferciePobierz ...

Więcej...

Ustawienia