Konkurs: Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa – zgłoszenia do 8 grudnia 2023.

kartka świąteczna - kolędnicy

,,Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem,
Dzień, piękny dzień,
Dziś nam rok go składa w darze.
Niebo – Ziemi, Niebu – Ziemia,
Wszyscy wszystkim ślą życzenia’’.


Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie ogłasza konkurs plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową. Konkurs kierowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Termin nadsyłania prac: 8 grudnia 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 17 grudnia 2023 roku, na terenie Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie.

Celem konkursu jest przybliżenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia poprzez wykonanie kartki bożonarodzeniowej oraz uczenie się radości z możliwości podarowania czegoś od siebie innym.

…………………………………………………………………………………………………………………..

REGULAMIN:

I. ORGANIZATOR
Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice

II. WARUNKI UDZIAŁU

 1. Tematem pracy  konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej w postaci kartki bożonarodzeniowej.
 2. Konkurs jest skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach
  14,8 x 21 (kartka formatu A4 złożona na pół).
 4. Mile widziane umieszczenie na kartce elementów tradycji rodzinnych.
 5. Kartka może być wykonana w dowolnej technice, dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki.
 6. Kartka powinna zawierać życzenia w środku.
 7. Jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
 8. Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszeniową oraz podpisaną zgodę RODO na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Termin nadsyłania prac: 8 grudnia 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 17 grudnia 2023 roku na terenie Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie.
 10. Prace proszę wysłać na adres: Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
  ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice, z dopiskiem Konkurs ,,Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa’’.
 11. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Muzeum oraz portalu społecznościowym Facebook.
 12. Prace stają się własnością organizatora.

III. KRYTERIA I OCENA PRAC
Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów.
Zostaną ocenione pod względem zgodności z tematyką konkursu, staranności wykonania, nawiązania do tradycji świątecznej, kreatywności, samodzielność wykonania pracy.

Kartki wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie będą podlegały ocenie konkursowej.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce
w trzech kategoriach: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VIII.

2. Autorzy zwycięskich prac zostaną telefonicznie powiadomieni o przyznaniu
nagrody.

3. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich uczestników upominki
wręczy Święty Mikołaj w dniu 17.12.2023 podczas III Jarmarku Bożonarodzeniowego
w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.Ustawienia