„Małopolska Wieś 2021”- podsumowanie konkursu.

Wczoraj w dworze z Drogini, na terenie Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Małopolska Wieś 2021. Celem konkursu „Małopolska Wieś 2021” jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.
W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka oraz przedstawiciele gmin i sołectw nagrodzonych oraz wyróżnionych w ramach konkursu – Wójtowie, Burmistrzowie, Sołtysi, Radni a także mieszkańcy zwycięskich sołectw.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/uroczyste-podsumowanie-konkursu-malopolska-wies-2021

Ustawienia