Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie realizuje projekt pn.: „Wydanie ilustrowanej publikacji, na podstawie opisów zwyczajów z Krakowskiego, zebranych przez Oskara Kolberga”.

W ramach projektu planowane jest wydanie ilustrowanej publikacji, prezentującej zwyczaje doroczne, na podstawie opisów Oskara Kolberga, zebranych w regionie krakowskim. Jego oryginalnym tekstom będą towarzyszyć komentarze opracowane przez etnografów, na temat występowania tych zjawisk współcześnie.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o tradycjach świątecznych w regionie krakowskim, w sposób przystępny i nowoczesny.

Publikacja będzie skonstruowana w taki sposób, aby zarówno dorosły odbiorca, jak i dziecko, mogli z niej skorzystać w najodpowiedniejszy dla siebie sposób.

Dużym walorem wydawnictwa będą bogate, oryginalne ilustracje, przygotowane przez Katarzynę Stefańską-Gawor.

Publikacja przygotowana w ramach zadania, będzie pełnić rolę edukacyjną i popularyzatorską. Książka stanie się również cennym materiałem dla wielu grup odbiorców: pasjonatów, regionalistów, instruktorów zespołów, nauczycieli, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych polską tradycją i folklorem.

Zadania dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Ustawienia