Notatka z wizji lokalnej związanej z przetargiem na realizację zamówienia: „Przebudowa, renowacja i konserwacja Zamku Lipowiec” (znak postępowania: 4/I/2021)

W dniu 15 listopada 2021 r. odbyła się wizja lokalna związana z przetargiem na realizację zamówienia j.w

Ustawienia