Pierwsze spotkanie w ramach projektu „ Ogrody przyjazne naturze w Wygiełzowie”.

W dniu 03 marca 2022 roku w dworze z Drogini na terenie Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec odbyło się 1 spotkanie w ramach projektu „ Ogrody przyjazne naturze w Wygiełzowie”. Projekt, którego celem jest odtworzenie tradycyjnych ogródków i przyjaznych przyrodzie jest realizowany we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

1 spotkanie miało charakter wprowadzający do tematyki projektu, a jego celem było zapoznanie uczestników z ideą projektu.

W tym dniu zaprezentowane zostały interesujące i inspirujące wykłady prowadzone przez zaproszonych specjalistów. Podczas pierwszej prelekcji prowadzonej przez dr Katarzynę Śnigórską przedstawione zostały rozwiązania przyjazne dzikiej przyrodzie. Kolejny wykład Pana Stefana Gawrońskiego umożliwił zapoznanie się z rodzimymi, leśnymi gatunkami bylin w naturalistycznym ogrodzie. Ostatnia prezentacja prowadzona przez dr inż. Przemysława Kowalskiego na temat projektowania ogrodów, była wstępem do planowanych działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu i wyraziły chęć do dalszych przedsięwzięć związanych z projektem „ Ogrody przyjazne naturze w Wygiełzowie”. Dziękujemy uczestnikom, wolontariuszom, wykładowcom, jak i pracownikom Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Mamy nadzieję, że nasze drugie spotkanie również odbędzie się w tak licznym gronie oraz w tak miłej atmosferze.

Obecnie jesteśmy na etapie konsultacji oraz planowania działań wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Na bieżąco będziemy umieszczać informacje na naszych stronach internetowych i portalu społecznościowym fb.

Zapraszamy i dziękujemy ? 

Ustawienia