Projekt badawczo-dokumentacyjny „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich”.

zioła

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację dwuletniego projektu badawczo dokumentacyjnego pn. „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji
ludowej Krakowiaków Zachodnich”, zakończonego wydaniem publikacji.

 Celem projektu realizowanego w latach 2020 -2021 będzie zbadanie, udokumentowanie, a zarazem udostępnianie tradycji ziół i zielarstwa, w odniesieniu do kontekstu kulturowego, z uwzględnieniem zachodzących zmian i modyfikacji. Dwuletnie przedsięwzięcie obejmie badania archiwalne i terenowe, których efektem będzie powstanie usystematyzowanej monografii dotyczącej ziół i ziołolecznictwa w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich.

Ustawienia