Projekt ,,Na krakowską nutę” – w kręgu tradycji, muzyki i tańca. Warsztaty.

W miniony tydzień odbył się cykl warsztatów ,,Hej kolęda, kolęda’’ w których uczestniczyły następujące grupy:

Przedszkole Niepubliczne Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Matejki w Krakowie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie,
Szkoła integracyjna w Radwanowicach,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan Bielsko-Biała

które z ogromnym zaangażowaniem samodzielnie wykonały ozdoby świąteczne, poznały zapomniane już tradycyjne kolędy
i pastorałki, a także upiekły świąteczne pierniki. Warsztaty były nie tylko wspaniałą lekcją poznania tradycji, ale dobrą zabawą dla wszystkich uczestników.

Warsztaty pn. ,,Hej kolęda, kolęda’’ to druga część projektu przeprowadzonego w ramach projektu ,,Na krakowską nutę” – w kręgu tradycji, muzyki i tańca dofinansowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Kultura Wrażliwa. . Zamierzeniem całego projektu było zapoznanie uczestników z muzyką, śpiewem i tańcem, z pięknem i zdobnictwem stroju Krakowiaków Zachodnich, a także wyjątkowością polskich pastorałek i kolęd. Podjęte działania miały na celu rozbudzenie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej, pogłębienie wiadomości o historii własnego regionu, a także kształtowanie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu oraz rozwijanie kontaktów społecznych. Zadania miały zawierać 3 istotne aspekty: dydaktyczny, terapeutyczny oraz społeczny.


Ustawienia