Projekt ,,Na krakowską nutę” – w kręgu tradycji, muzyki i tańca. Warsztaty.

W ramach projektu pt. NA KRAKOWSKĄ NUTĘ – W KRĘGU TRADYCJI, MUZYKI I TAŃCA  dofinansowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna, na terenie  Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, odbywają się warsztaty ,, Tu czapka krasna i pas z brzękadłami’’. Zajęcia warsztatowe skierowane są do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z muzyką ludową i tańcem. Część muzyczno-taneczna przeprowadzona jest przez kapele Fedaków. Kapela Fedaków to zespół grający tradycyjną muzykę taneczną różnych regionów Polski. Prowadzą regularne zajęcia oraz warsztaty z zakresu polskiej muzyki tradycyjnej i tradycyjnych polskich tańców ludowych.

Uczestnicy mają również okazję zapoznać się ze strojem Krakowiaków Zachodnich poprzez poznanie jego elementów składowych oraz przymierzając go na sobie. Podczas zajęć przeprowadzana jest także profesjonalna sesja zdjęciowa uczestników  przez Panią Małgorzatę Pióro, a efektem pracy będą pamiątkowe fotoksiążki i kalendarze dla beneficjentów. Warsztaty z jednej strony zapewniają obcowanie z żywą muzyką, uwrażliwiając tym samym na sztukę, ucząc wyrażać emocje w tańcu i śpiewie, a z drugiej – ukazują bogactwo stroju i tradycji związanych z regionem.

W ramach projektu przeprowadzone będą również warsztaty związane z tradycyjnymi kolędami i pastorałkami. Warsztaty te odbędą się pod nazwą ,, Hej kolęda, kolęda’’ w czasie trwania zajęć uczestnicy poznają zapomniane już tradycyjne kolędy i pastorałki, zapoznają się z ich historią i nauczą się wybranego przez siebie utworu.  Na zakończenie warsztatów beneficjenci przygotują i upieką świąteczne pierniki, które będą miłą pamiątką z zajęć. Efektem podjętych działań będzie rozbudzenie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej, pogłębienie wiadomości o historii własnego regionu, a także kształtowanie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu oraz rozwijanie kontaktów społecznych.

Ustawienia