Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko edukator w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Wygiełzów, dnia 09.01.2023 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko edukator w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: edukator
Liczba kandydatów: 2
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania kandydatów:

1. Natalia Nowakowska, Olszyny

2. Justyna Domider, Płaza

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w dniach 27.12.2023 r. oraz 05.01.2024 r. Kandydatki spełniły wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Na stanowisko edukatora została wybrana Pani:

Justyna Domider, Płaza

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka posiada doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego. Aplikująca pracowała w obsłudze klienta – umiejętność obsługi kasy fiskalnej i komputera. Kandydatka posiada przygotowanie pedagogiczne oraz pracowała z dziećmi. Dodatkowo ma zdolności manualne i posługuje się w językiem angielskim.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak   – Członek Komisji

Ustawienia