Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Historyk do spraw pożarnictwa w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Wygiełzów, dnia 31.01.2024 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Historyk do spraw pożarnictwa w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: historyk ds. pożarnictwa
Liczba kandydatów: 1
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania kandydatów:

  1. Dominik Knapik, Alwernia

Na rozmowę kwalifikacyjną  w dniu 30.01.2024 r. został zaproszony Pan Dominik Knapik, który spełnił wszystkie wymagania formalne.

Na stanowisko historyk ds. pożarnictwa  został wybrany Pan:

Dominik Knapik, Alwernia

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Aplikujący na stanowisko ma doświadczenie  w oprowadzaniu wycieczek i osób indywidualnych oraz w prowadzeniu warsztatów dla osób ze specjalnymi potrzebami. Posiada doświadczenie w opracowywaniu zbiorów i digitalizacji. Publikuje i prowadzi badania w archiwach. Kandydat charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i umiejętnością nawiązywania kontaktów.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Beata Sanak   – Członek Komisji
3. Marek Szymaszkiewicz – Członek Komisji

Ustawienia