Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy renowator ds. pożarnictwa   w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Wygiełzów, dnia 12.12.2023 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy renowator ds. pożarnictwa   w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: referent ds. technicznych
Liczba kandydatów: 3
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania kandydatów:

  1. Sebastian Piskozub, Myślachowice
  2. Rafał Przybylak, Rozkochów
  3. Bogusław Zieliński, Przeciszów

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 08.12.2023 r. zaproszono wszystkich trzech kandydatów. Kandydaci  spełnili wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Pan Bogusław Zieliński po rozmowie zrezygnował z ubiegania się o proponowane stanowisko. Do dalszego etapu  rekrutacji przeszło pozostałych 2 kandydatów.

Na stanowisko młodszy renowator ds. pożarnictwa wybrano:

Sebastian Piskozub, Myślachowice

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Kandydat ma doświadczenie w pracy z muzealiami. Aplikujący na stanowisko wykonywał prace gospodarcze i porządkowe przy obiektach. Kandydat nadal uczy się i podnosi swoje kwalifikacje w zakresie mechaniki samochodowej.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak   – Członek Komisji

Ustawienia