Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy renowator ds. pożarnictwa

Wygiełzów, dnia 28.03.2023

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
młodszy renowator ds. pożarnictwa w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: młodszy renowator ds. pożarnictwa
Liczba kandydatów: 1
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania:

  1. Bogdan Cichoń, Alwernia

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 28.03.2023 r. zaproszono  pana Bogdana Cichonia. Kandydat spełnił  wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Na stanowisko młodszy renowator ds. pożarnictwa został zakwalifikowany:

Bogdan Cichoń, Alwernia

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz   wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dodatkowo jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i posiada wiedzę z zakresu sprzętu strażackiego.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak-  Członek Komisji

Ustawienia