Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ogrodnik w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: ogrodnik
Liczba kandydatów: 1
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania:

  1. Marcin Heller, Wygiełzów

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 18.04.2023 r. zaproszono pana Marcina Hellera. Kandydat spełnił wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Na stanowisko ogrodnik został zakwalifikowany:
Marcin Heller, Wygiełzów

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dodatkowo posiada umiejętność obsługi maszyn i urządzeń tnących.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak   – Członek Komisji

Ustawienia