Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko przewodnik muzealny

Wygiełzów, dnia 08.05.2023 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko przewodnik muzealny w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: przewodnik muzealny
Liczba kandydatów: 7
Liczba wolnych etatów: 2

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania:

  1. Renata Styrylska -Młoszowa
  2. Karolina Pałka – Babice
  3. Kacper Lichota – Chrzanów
  4. Kinga Rożnawska – Płaza
  5. Aleksandra Martyna – Rozkochów
  6. Monika Filipek – Mianowana – Płaza
  7. Piotr Hodur – Zagórze

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 05.05.2023 r. zaproszono wszystkich  7 kandydatów.
Kandydaci spełnili wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Na stanowisko przewodnik muzealny zostali wybrani:
Karolina Pałka – Babice
Piotr Hodur – Zagórze

Uzasadnienie wyboru:
Wybrani kandydaci spełniają wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Kandydatów charakteryzuje komunikatywność, łatwość wypowiedzi oraz wysoka kultura osobista. Posiadają doświadczenie w obsłudze klienta niezbędne do pracy przy obsłudze ruchu turystycznego. Dodatkowym atutem jest  bardzo dobra  znajomość języka angielskiego.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak   – Członek Komisji

Ustawienia