Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referent do spraw technicznych w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

                                                                                                                              Wygiełzów, dnia 09.02.2023 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referent do spraw technicznych
w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: referent do spraw technicznych
Liczba kandydatów: 1
Liczba wolnych etatów: 1

Do dnia 26.01.2023 r. wpłynęła 1 oferta.

Złożone dokumenty nie spełniały wymagań formalnych.

Z powodu braku wymagań formalnych rozmowa kwalifikacyjna nie odbyła się, a nabór nie został rozstrzygnięty.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek komisji
3. Beata Sanak – Członek komisji

Ustawienia