Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referent ds. technicznych w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Wygiełzów, dnia 12.06.2023 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referent ds. technicznych w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: referent ds. technicznych
Liczba kandydatów: 1
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania:

  1. Dariusz Bielenin, Brzeszcze

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 12.06.2023 r. zaproszono pana Dariusza Bielenina. Kandydat spełnił wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Na stanowisko referent ds. technicznych wybrano:

Dariusz Bielenin, Brzeszcze

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Kandydat ma wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie nadzoru budowlanego i remontów oraz  znajomość zagadnień zamówień publicznych. Aplikujący na stanowisko posiada wykształcenie zarówno techniczne jak i prawnicze oraz doświadczenie zarządzania zespołem. Kandydat charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i otwartością.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak   – Członek Komisji

Ustawienia