Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Referenta ds. technicznych

Stanowisko pracy: Referent ds. technicznych

Liczba kandydatów: 2
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
1. Przemysław Jaglarz – Zagórze
2. Marek Szczerba – Kwaczała

Oferty nie spełniające wymagań formalnych: 0

Brak ofert złożonych po terminie.

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 03.01.2023 r. zaproszono 2 kandydatów.

Osoby, które zgłosiły się na rozmowę:
1. Przemysław Jaglarz – Zagórze
2. Marek Szczerba – Kwaczała

Na stanowisko Referenta ds. technicznych został zakwalifikowany:
Przemysław Jaglarz


Uzasadnienie wyboru:
Wybrany kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami, wysoką kulturą osobistą, otwartością i swobodą wypowiedzi. Posiada wszelkie uprawnienia wymagane do zajmowania w/w stanowiska oraz doświadczenie w pracy zawodowej.

Skład komisji przeprowadzającej nabór:
1. Elżbieta Kożuch – Przewodniczący Komisji
2. Beata Sanak – Członek
3. Andrzej Dudziak – Członek


Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ustawienia

Zapisz się do newslettera

Skip to content