Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Wygiełzów dnia, 5.01.2022

Stanowisko pracy: Główny Księgowy

Liczba kandydatów: 2
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

1. Anna Chmielowska – Karniowice
2. Monika Dąbek – Kwaczała

Oferty nie spełniające wymagań formalnych: 0

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono kandydatki dnia 5.01.2022
Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne po których komisja dokonała wyboru.

Na stanowisko Głównego Księgowego zakwalifikowano Panią: Annę Chmielowską.

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do wykonywania powierzanych obowiązków, wysoką kulturą osobistą, otwartością i  swobodą wypowiedzi. Posiada wszelkie uprawnienia wymagane do zajmowania w/w stanowiska oraz bardzo duże doświadczenie na stanowisku Gł. Księgowego.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:         

  1. Piotr Bujakiewicz – Przewodniczący Komisji                                          
  2. Elżbieta Kożuch –Kierownik administr.
  3. Beata Sanak – Kierownik Działu Edukacji Muzealnej

Podpisy:

1. ……………………….
2. ……………………….
3. ………………………………

Zatwierdzający protokół


Ustawienia