Przekazanie promes beneficjentom I edycji Mecenatu Małopolski oraz Mecenatu Małopolski BIS.

28 kwietnia w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie odbyło się uroczyste spotkanie z beneficjentami otwartych konkursów ofert Województwa Małopolskiego w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego „Mecenat Małopolski” oraz „Mecenat Małopolski BIS”. Podczas spotkania uroczyście przekazano promesy beneficjentom.
Symboliczne czeki wręczali Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz radni województwa małopolskiego Stanisław Bisztyga, Robert Bylica, Danuta Kawa, Rafał Kosowski i Rafał Stuglik.

Więcej informacji na stronie:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/6-mln-zl-na-262-zadania-ktore-wzbogaca-oferte-kulturalnaUstawienia