OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU NA PROWADZENIE OBSŁUGI TRAS WYCIECZKOWYCH I PRZEJAZDÓW TURYSTYCZNĄ KOLEJKĄ DROGOWĄ W RAMACH ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PN. „POCIĄG DO MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ” W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2017/2018

 

 

Wygiełzów, dn. 4 sierpnia 2017 r.

DM.071.113.2017

 

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

NA PROWADZENIE OBSŁUGI TRAS WYCIECZKOWYCH I PRZEJAZDÓW

TURYSTYCZNĄ KOLEJKĄ DROGOWĄ W RAMACH ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PN. „POCIĄG DO MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ” W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2017/2018

 

Nazwa Zamawiającego:

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice,

tel.: +48 32 646 28 10

tel./fax. +48 32 622 87 49,

sekretariat@mnpe.pl

 

informuje

 

o planowanym udzieleniu zamówienia na realizację działań ujętych w w/w  zadaniu:

1/ realizacja przejazdów wraz z obsługą techniczną zestawu turystycznej kolejki drogowej wg opracowanych przez Muzeum tras turystycznych oraz zgłaszanych zamówień na przejazdy;

2/ obsługa strony internetowej pn. „Pociąg do Małopolski Zachodniej”

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych realizacją tego zadania do złożenia wniosku o udział w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia.

Termin złożenia wniosku: 14 sierpnia 2017, godz. 12.00

 

Wnioski można składać osobiście lub na dzienniku podawczym Muzeum lub mailem – decyduje data złożenia wniosku. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W treści wniosku należy podać dokładny adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, na który zamawiający prześle formalne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wraz z  uszczegółowioną specyfikacją.

 

 

 

 

Ustawienia