Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich

 

Zapraszamy Państwa do udziału w 2. Regionalnych Spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich przedstawicieli KGW, stowarzyszeń kobiecych oraz animatorów kultury ludowej z powiatu chrzanowskiego, których współorganizatorem jest Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu realizuje projekt edukacyjny pn. Małopolska Szkoła Tradycji. W ramach projektu przewidziano organizację Regionalnych Spotkań KGW w pięciu wybranych ośrodkach w Małopolsce.

Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej. Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści z poszczególnych dziedzin kultury ludowej, a także teatru i sztuk kulinarnych: Krystyna Reinfuss-Janusz (etnograf), Małgorzata Oleszkiewicz (etnograf), Janusz Oleszkiewicz (konserwator obiektów muzealnych), Agnieszka Oczkowska (etnolog), Monika Dudek (etnograf, tancerka i pieśniarka), Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta). Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Spotkaniach.
Miejscem Spotkań będzie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (Wygiełzów, ul Podzamcze 1) w następujących terminach: 14 listopada, 21 listopada, 28 listopada, 5 grudnia, 12 grudnia w godzinach 9.00- 15.00.
Opłata akredytacyjna wynosi 25 zł od osoby (dotyczy wszystkich pięciu warsztatów). W ramach akredytacji pokrywamy koszty dydaktyczne, zapewniamy serwis kawowy oraz gorący posiłek w przerwie zajęć.
Informujemy, że warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
przesłanie karty zgłoszenia nie później niż do 7 listopada br na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz,
z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW
wpłata akredytacji na nasze konto:25 1240474811110010 75195862 z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW
Uwaga: nie przyjmujemy zgłoszeń na wybrane zajęcia!
Bliższych informacji udziela koordynator Spotkań – Anna Turewicz tel. 18/448-26-05, e-mail: a.turewicz@mcksokol.pl
Serdecznie zapraszamy

Karta zgłoszeniowa:

Ustawienia