Rękawka

„We wtorek po Wielkiejnocy odbywa się w Krakowie znana w całej Polsce rękawka” – zanotował etnograf Seweryn Udziela. Pod kościółkiem św. Benedykta nieopodal Kopca Kraka kupcy rozstawiali stragany i handlowali czym tylko mogli.
Obok kręciła się karuzela, trwały zawody w spinaniu się na słup, słowem – festyn.
Trzeba jednak zaznaczyć, że pochodzenie tego zwyczaju ma słowiańskie, a może nawet przedsłowiańskie, czyli celtyckie korzenie i dotyczy wiosennego święta zmarłych.
A sama nazwa rękawka prawdopodobnie nie pochodzi od rękawów, w których ludzie nosili ziemię sypiąc kopiec Kraka, jak się powszechnie uważa, lecz od słowiańskiego słowa oznaczającego trumnę lub grób, czy też mogiłę.

Zabawka – wspinaczka na słup ze zbiorów MEK w Krakowie.
Wykonawca: Jan Oprocha (ojciec), ur. 1858 – zm.? tworzył do 1939 r.
Miejsce pochodzenia: Kraków

Ustawienia