Remiza strażacka ze Złotnik

W roku bieżącym, Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie został powiększony o nowy obiekt, remizę strażacką.
Remiza jest rekonstrukcją zabytkowej remizy strażackiej pochodzącej z miejscowości Złotniki, w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce w powiecie krakowskim. Została ona wzniesiona w latach 30 XX wieku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotnikach z przeznaczeniem na magazyn sprzętu pożarniczego.

Remiza, znajdująca się na terenie skansenu w Wygiełzowie to obiekt drewniany, o konstrukcji szkieletowej, szalowany deskami. Jest osadzona na kamiennej podmurówce, wzniesiona na planie prostokąta, składa się z jednej kondygnacji. Nakryta jest dachem dwuspadowym, krokwiowo – jętkowym, wypełnionym gontem. W kalenicy dachu znajduje się wieżyczka, pokryta daszkiem namiotowym. Wieżyczka posiada trzy otwory okienne przesłonięte okiennicami, zwieńczona jest wiatrowskazem.
W remizie, znajduje się ekspozycja stała pn. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” ukazująca rolę strażaków ochotników w życiu społecznym i kulturalnym społeczności wiejskiej. Na wystawie zaprezentowano eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz ze zbiorów Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Ponadto wystawę uzupełniają reprodukcje fotografii pochodzące z: Archiwum Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Archiwum Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, Archiwum prywatnego Blankensteinów z Babic.

Inwestycja była realizowana w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Opracowanie: Izabela Jarczyk

Ustawienia