Remont Zamku Lipowiec i nowy obiekt w skansenie

W roku 2017 rusza w Muzeum w Wygiełzowie realizacja zadania „Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.” prowadzonego ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 6 – Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 – Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 – Ochrona i opieka nad zabytkami.

Zadanie to realizowane w latach 2016 – 2019 obejmie remont pomieszczeń zamkowych wraz z konserwacją murów oraz przeniesienie nowego obiektu na teren Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego

Ekspozycja skansenu wzbogaci się o unikatowy, wzniesiony w 1779 roku z fundacji Teresy z Sułkowskich Wielopolskiej drewniany spichlerz z Bobrka, będący pozostałością po dawnym założeniu folwarcznym istniejącym w końcu XVIII stulecia w majątku Wielopolskich, a następnie Potulickich i Sapiehów. Przeniesiony obiekt – który stanie nieopodal dworu z Drogini, poza tym, że zyska trwałą ochronę konserwatorską, to wraz z właściwym, współczesnym wykorzystaniem stanie się miejscem prowadzenia lekcji muzealnych, ekspozycji wystaw czasowych a także przechowywania zbiorów muzealnych.

Prace konserwatorskie obejmą także zamek Lipowiec. Planowanymi robotami objęty zostanie teren podzamcza oraz korpus i mury zamkowe. Na dolnym dziedzińcu powstanie przystosowane do współczesnych potrzeb zaplecze turystyczne z punktem obsługi zwiedzających, zaplecze gastronomiczne, scena oraz toalety, co pozwoli na znaczne podniesienie standardu zwiedzania a także organizacji imprez plenerowych.

Prace konserwatorskie w obrębie korpusu zamku górnego pozwolą na zabezpieczenie jego murów zagrożonych erozją, wieży wraz z tarasem widokowym, konserwację otworów okiennych oraz pokryć dachowych na II piętrze, co pozwoli na ponowne udostępnienie go dla zwiedzających.

O przebiegu prac będziemy informować również na naszej stronie oraz Facebook’u gdzie zachęcamy do śledzenia ich postępów.

Ustawienia