Rok 2022 – 2023 dla Muzeum Pożarnictwa w Alwerni był okresem dynamicznego rozwoju i ważnych wydarzeń!

W styczniu 2022 muzeum zanotowało ważny krok w przyszłość – podpisanie umowy na budowę nowego obiektu Muzeum Pożarnictwa w Alwerni oraz na przyjęcie zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni📝. Kolejnym krokiem było uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby! To symboliczne wydarzenie podkreśliło zaangażowanie społeczności, samorządów oraz władz lokalnych.

Nowy budynek to nie tylko struktura materialna, lecz przed wszystkim przestrzeń do realizacji programu kulturowego oraz edukacyjnego, która umożliwia odpowiednie wyeksponowanie istniejącej kolekcji Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa, rozbudowę o kolejne eksponaty i stworzenie właściwych warunków dla zabezpieczenia zbiorów.

Po intensywnych pracach, końcem roku 2023 etap budowlany został zakończony✔️. Następnie podpisaliśmy umowę na wykonanie nowoczesnej wystawy i ruszyliśmy z wyposażeniem nowej siedziby. W 2022 oraz 2023 roku odbyły się również Wizyty Robocze z przedstawicielami urzędu Marszałkowskiego, co podkreśliło znaczenie tego projektu dla regionu oraz wsparcie instytucji kulturalnych.

📅Udostępnienie Muzeum do ruchu turystycznego planowane jest na maj 2024 roku .

Podsumowując, był to czas intensywnych działań w rozwój Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Zbogacenie zbiorów, rozpoczęcie budowy nowej siedziby, współpraca z lokalnymi władzami, inauguracja nowej wystawy stałej. A wkrótce już otwarcie!✨

Fotograficzne zestawienie: https://fb.watch/pDx7pddjx3/

Ustawienia