Rok w skansenie. Edukacyjna strona internetowa dla dzieci.

LATO mapka

W ramach projektu powstała strona internetowa www.rokwskansenie.pl prezentująca dziedzictwo kulturowe Krakowiaków zachodnich oraz zdigitalizowane zasoby Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, większość wydarzeń i imprez odbywających się w skansenie w Wygiełzowie w roku 2020 została odwołana. Głównym celem projektu było „przeniesienie” wydarzeń edukacyjnych, tradycyjnie już towarzyszącym wszystkim cyklicznym imprezom w skansenie,  do sieci. Tym samym powstała specjalna przestrzeń skierowana specjalnie do dzieci, gdzie mogą one zapoznać się z bogatymi zasobami Muzeum, w formie zdalnej, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. Projekt jest formą zachowania ciągłości w cyklicznych wydarzeniach, odbywających się w skansenie, mających ścisły związek z rocznym rytmem przyrody i kalendarzem tradycji. 

Materiały zamieszczone na stronie internetowej – quizy, karty pracy i pomysły na prace plastyczne zachęcają do twórczego wykorzystania wiedzy o kulturze ludowej podczas zabawy i nauki. Materiały zostały uporządkowane tematycznie w nawiązaniu do pór roku i charakterystycznych dla nich zwyczajów. W proces realizacji projektu zostali zaproszeni również lokalni twórcy ludowi, którzy zaprezentowali swoją twórczość w formie czterech zdalnych warsztatów i filmów instruktażowych.

Za pośrednictwem nowo powstałej strony udostępnione będą również różnego rodzaju materiały edukacyjne wydane przez Muzeum w ostatnich latach. Ilustracje wykorzystane na stronie internetowej powstały w ramach „Budujemy skansen” – wielkoformatowa gra planszowa dla dzieci, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Do tej pory Muzeum nie dysponowało odrębną przestrzenią przeznaczoną dla dzieci. W efekcie realizacji projektu powstało miejsce umożliwiające prezentację treści edukacyjnych w sposób spójny i kompleksowy. Oprócz przekazania wiedzy etnograficznej, staramy się rozwijać w odbiorcach umiejętność jej twórczego przetwarzania, budując tym samym większą świadomość kulturalną i otwartość. W szczególny sposób zachęcamy do skorzystania z materiałów nauczycieli i animatorów kultury pracujących z dziećmi.

Ustawienia