Rośliny lecznicze i użytkowe z naszych pól, łąk i lasów – Wystawa Czasowa

Spacerując po lokalnych łąkach, polach, przydrożach, miedzach i lasach często nie zdajemy sobie sprawy, że niedostrzegane przez nas rośliny pospolite, traktowane nierzadko jako chwasty są cząstką cennej różnorodności biologicznej. Zawierają one niezrównaną moc, którą wystarczy tylko odkryć. Rośliny te bowiem mają wiele właściwości leczniczych i użytkowych, posiadają rozmaite zastosowanie i przydatność.

Najlepszym tego przykładem są rośliny zaprezentowane na wystawie. Okazuje się, że dziko rosnące rośliny, jak m.in.: babka zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, bylica, krwawnik, łopian większy, mniszek pospolity, pokrzywa są wartościowym surowcem zielarskim znajdującym zastosowanie w: lecznictwie, kulinariach, kosmetyce, życiu codziennym, obrzędach oraz w zabiegach i wierzeniach magicznych.

Rośliny wyszczególnione na wystawie stanowiły niegdyś część tradycyjnego krajobrazu wsi. Występowały one w ścisłej symbiozie z człowiekiem, porastając obejścia, pola, pastwiska, miedze. Wiedza ludowa na temat powszechnie rosnących roślin i ich przydatności, dziedziczona była z pokolenia na pokolenie, przekazywana w tradycji ustnej. Wynikała również z doświadczania obcowania z przyrodą, obserwacji zachowań zwierząt w przypadku problemów zdrowotnych. Co istotne, do natury odnoszono się zawsze z szacunkiem, traktując ją jako naturalną aptekę i pomoc w trudach życia codziennego. Obecnie, nie każdy z nas potrafi korzystać z „ łąkowej apteki”, nie umie rozpoznać roślin w stanie naturalnym. Poznawaniu dziko rosnących roślin, które od wieków towarzyszyły człowiekowi, dodatkowo nie sprzyja stosowanie nawozów sztucznych, pestycydów, które powodują ich zanikanie.

Na wystawie zaprezentowane są plansze w formie zielnika ukazujące opisy wybranych roślin z lokalnych łąk, pól, lasów, przydroży i nieużytków. Zawierają one informacje dotyczące: łacińskich i ludowych nazw, okresu zbiorów i pozyskiwania surowców leczniczych. Na planszach umieszczono wiadomości o zastosowaniu roślin w: lecznictwie, obrzędach, gospodarstwie, kosmetyce, życiu codziennym z uwzględnieniem ich użytkowania przez mieszkańców wsi na przełomie XIX  i XX wieku. Wystawa przedstawia także za pomocą eksponatów ze zbiorów Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec sposób pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania zebranych roślin. Uzupełnienie wystawy stanowią suszki ziół, oraz przykładowe receptury leków roślinnych wraz z ich przygotowaniem. Warto zaznaczyć, że wystawa przedstawia jedynie ogólne informacje o roślinach leczniczych i użytkowych, ma charakter poglądowy. Nie stanowi zatem poradnika stosowania ziół czy też podręcznika instruktażowego do samolecznictwa.

Wystawa „Rośliny lecznicze i użytkowe z naszych pól, łąk i lasów” ukazuje bogactwo przyrodnicze regionu, przedstawia zastosowanie roślin pospolitych w lecznictwie, życiu codziennym, obrzędowości, kulinariach. Zachęca do pogłębiania więzi z przyrodą poprzez poszukiwanie roślin w ich naturalnym środowisku i poznawania ich leczniczych i użytkowych właściwości. Natura bowiem podpowiada Nam wiele rozwiązań, a My powinniśmy tylko z nich skorzystać i umieć je odnaleźć.

Wystawa czasowa: Rośliny lecznicze i użytkowe z naszych pól, łąk i lasów
Czas ekspozycji:
czerwiec – październik 2021 r.
Miejsce ekspozycji:
spichlerz dworski z Kościelca
na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Scenariusz i realizacja, tekst : Izabela Jarczyk
Kurator wystawy: Izabela Jarczyk
Pomoc techniczna: Rafał Biernacki, Piotr Skórkiewicz

Ustawienia