„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych

 

Informacja o wyborze wykonawcy

 Ogłoszenie nr 500002235-N-2017 z dnia 05-07-2017 r.

Nowy Sącz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538092-N-2017
Data: 23/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Krajowy numer identyfikacyjny 28212200000, ul. ul. Lwowska  3, 33300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 437 708, e-mail sekretariat@muzeum.sacz.pl, faks 184 437 865.
Adres strony internetowej (url): www.muzeum.sacz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia 2017-09-15 2018-10-01 2018-10-01 2017-10-15 2018-03-30 2018-10-01 2017-10-15 2018-10-01 2018-10-01 2017-10-01 2018-03-30 2018-03-30
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia Część I.I-2017-09-15, Część I.II-2018-10-01, Część I.III-2018-10-01, Część I.IV-2017-10-15, Część I.V-2018-03-30, Część I.VI-2018-10-01, Część I.VII-2017-10-15, Część I.VIII-018-10-01, Część I.IX-2018-10-01, Część I.X-2017-10-01, Część I.XI-2018-03-30, Część I.XII-2018-03-30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Informacje dodatkowe:
Punkt: Część I.I pkt.4.
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2017-09-01
W ogłoszeniu powinno być: Część I.I data zakończenia: 2017-09-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Informacje dodatkowe
Punkt: Część I.IV pkt.4.
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2018-10-01
W ogłoszeniu powinno być: Część I.IV data zakończenia: 2017-10-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Informacje dodatkowe:
Punkt: Część I.VII pkt.4.
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2018-09-01
W ogłoszeniu powinno być: Część I.VII data zakończenia:2017-10-15

 

 


Ogłoszenie nr 500002096-N-2017 z dnia 04-07-2017 r.

 

Nowy Sącz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538092-N-2017
Data: 23/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Krajowy numer identyfikacyjny 28212200000, ul. ul. Lwowska  3, 3300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 437 708, e-mail sekretariat@muzeum.sacz.pl, faks 184 437 865.
Adres strony internetowej (url): www.muzeum.sacz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8- data zakończenia poz. nr 1
W ogłoszeniu jest: Część I.I 01.09.2017 r
W ogłoszeniu powinno być: Część I.I 15.09.2017 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8 data zakończenia poz. nr 4
W ogłoszeniu jest: Część I.IV 01.10.2018 r.
W ogłoszeniu powinno być: Część I.IV 15.10.2017 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8 – data zakończenia poz. nr 7
W ogłoszeniu jest: Część I.VII 01.09.2018 r.
W ogłoszeniu powinno być: część I.VII 15.10.2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: A. dla części I.I b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: A. dla części I.I b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: B. dla części I.II b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: B. dla części I.II b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: C. dla części I.III b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: C. dla części I.III b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: E. dla części I.V b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: E. dla części I.V b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: F. dla części I.VI b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: F. dla części I.VI b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: F. dla części I.VII b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: F. dla części I.VII b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: G. dla części I.VIII b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: G. dla części I.VIII b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: H. dla części I.IX b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: H. dla części I.IX b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: I. dla części I.X b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: I. dla części I.X b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: J. dla części I.XI b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. ….
W ogłoszeniu powinno być: J. dla części I.XI b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi . ….

 

 

 


Ogłoszenie nr 500001151-N-2017 z dnia 27-06-2017 r.

 

Nowy Sącz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538092-N-2017
Data: 23/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Krajowy numer identyfikacyjny 28212200000, ul. ul. Lwowska  3, 33300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 437 708, e-mail sekretariat@muzeum.sacz.pl, faks 184 437 865.
Adres strony internetowej (url): www.muzeum.sacz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.I: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45261000-4,45453000-7,50800000-3,45312310-3. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.I: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.II: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45261000-4,45453000-7,50800000-3,45312310-3. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.II: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.III: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45261000-4,45453000-7,50800000-3,45312310-3. punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.III: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2
W ogłoszeniu jest: Punkt 2 Cześć I.IV: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7.
W ogłoszeniu powinno być: Cześć I.IV:Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7,92522200-8, 45453000-7,50800000-3, 45312310-3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.V: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45453000-7, 50800000-3, 45312310-3,45111300-1,45400000-1, 45332000-3, 92522200-6, 45330000-9, 45310000-3. punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.V: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.VI: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45453000-7, 50800000-3, 45312310-3, 45400000-1, 92522200-6, 45261000-4. punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.VI: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.VII: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 50800000-3, 45312310-3, 92522200-8. punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.VII: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.VIII: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45261000-4, 45453000-7, 50800000-3, 45312310-3, 92522200-8. punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.VIII: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.IX: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45261000-4, 45453000-7, 50800000-3, 45312310-3, 92522200-8. punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.IX: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.X: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45261000-4, 45453000-7, 50800000-3, 45312310-3, 92522200-8. punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.X: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6
Punkt: CPV-2 kryterium oceny-5
W ogłoszeniu jest: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 92522100-7. Punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.XI: cena 60,przedłużony okres gwarancji 40
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny słownik zamówień CPV :45000000-7, 45261000-4, 45453000-7, 50800000-3, 45312310-3, 92522200-8. punkt 5 kryteria oceny ofert cześć I.XI: 1.Cena 60, 2.Przedłużony okres gwarancji 24, 3.Doświadczenie kierownika robót przy obiektach zabytkowych 16

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: Zamawiający
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Upoważniony do przeprowadzenia postępowania: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-11-38-068, REGON 000282122 strona internetowa: www.muzeum.sacz.pl e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl tel. 18 443-77-08, fax. 18 443-78-65 zwany w dalszej części SIWZ jako Zamawiający Prowadzący Postępowanie Partnerzy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie Rynek 3; 33-100 Tarnów, NIP 873-000-76-51, REGON 850012309 Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów ul. Wróblewskiego 10a: 38-300 Gorlice, NIP 738-207-14-96, REGON 120588010 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1; 32-551 Babice, NIP 628-214-64-84, REGON 120385719 Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 34-484 Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204 Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej Sidzina bn., 34 – 236 Sidzina, NIP 552-16-83-688, REGON 120900357 Gmina Dobczyce Rynek 26, 32-140 Dobczyce, NIP 681-10-04-443, REGON 351555424

 

 


 

Ogłoszenie nr 538092-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, krajowy numer identyfikacyjny 28212200000, ul. ul. Lwowska  3 , 33300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 437 708, , e-mail sekretariat@muzeum.sacz.pl, , faks 184 437 865.
    Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.sacz.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
    Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Zamówienie udzielane jest przez każdego zamawiającego.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.muzeum.sacz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.muzeum.sacz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak Pisemnie
Adres:
Muzeum Okregowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz. ul. Lwowska 3 (sekretariat II piętro)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część I: Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych
Numer referencyjny: P/2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
12

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania jest część I – Remonty i konserwacje obiektów. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na: wykonaniu robót budowlanych: wymianie pokryć dachowych ze słomy, gontu, dachówki, robót remontowych: wymianie drewna; wykonaniu usług konserwacji i impregnacji – prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz prac konserwatorskich i restauratorskich, prowadzonych na obiektach zabytkowych w oparciu o dokumentację projektową, programy prac konserwatorskich, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie część I zostało podzielone na dwanaście części i opisane w załączniku Nr 1, który zawiera odpowiednio kolejne załączniki do każdej części zamówienia: Część I.I zamówienia: Roboty budowlane – wymiana pokryć dachowych, konserwacja i impregnacja obiektów oraz roboty remontowe w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu – sektor Pogórzański; szczegółowy opis części I.I przedmiotu zamówienia- załącznik Nr I.1; Przedmiar robót część I.I – załącznik Nr I.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla Sektora Pogórzańskiego – załącznik Nr I.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr I.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Część I.II zamówienia: Roboty budowlane – wymiana pokryć dachowych, konserwacja i impregnacja obiektów oraz roboty remontowe w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu – sektor Łemkowski; szczegółowy opis części I.II przedmiotu zamówienia- załącznik Nr II.1; Przedmiar robót część I.II – załącznik Nr II.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla Sektora Łemkowskiego – załącznik Nr II.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr II.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Część I.III zamówienia: Roboty budowlane – wymiana pokryć dachowych, konserwacja i impregnacja obiektów oraz roboty remontowe w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu – sektor Dworski; szczegółowy opis części I.III przedmiotu zamówienia- załącznik Nr III.1; Przedmiar robót część I.III – załącznik Nr III.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla Sektora Dworskiego – załącznik Nr III.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr III.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Część I.IV zamówienia: Usługa konserwatorska – konserwacja i impregnacja obiektu oraz prace konserwatorskie przy zabytkowych polichromiach w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu – sektor Kolonistów Niemieckich; szczegółowy opis części I.IV przedmiotu zamówienia- załącznik Nr IV.1; Przedmiar robót część I.IV – załącznik Nr IV.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla Sektora Kolonistów Niemieckich – załącznik Nr IV.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr IV.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Część I.V zamówienia: Roboty budowlane – Remont Zagrody w Zalipiu – prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach oraz w ich otoczeniu. Instalacje sanitarne, odgromowe i połączenia wyrównawcze; szczegółowy opis części I.V przedmiotu zamówienia- załącznik Nr V.1; Przedmiar robót część I.V – załącznik Nr V.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Zagrody w Zalipiu, dla instalacji sanitarnych, odgromowych i połączeń wyrównawczych – załącznik Nr V.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i instalacyjnych – załącznik Nr V.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Część I.VI zamówienia: Roboty budowlane – Remont, konserwacja i impregnacja obiektów Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (w tym: remont ogrodzenia, utwardzenie terenu, wymiana klepisk, wymiana pokryć dachowych z gontu i słomy, impregnacja drewna.); szczegółowy opis części I.VI przedmiotu zamówienia- załącznik Nr VI.1; Przedmiar robót część I.VI – załącznik Nr VI.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku– załącznik Nr VI.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr VI.4. Zamawiający Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Część I.VII zamówienia: Roboty budowlane – Remont, konserwacja i impregnacja obiektów Zagrody Maziarskiej w Łosiu; szczegółowy opis części I.VII przedmiotu zamówienia- załącznik Nr VII.1; Przedmiar robót część I.VII – załącznik Nr VII.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Zagrody Maziarskiej w Łosiu – załącznik Nr VII.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr VII.4. Zamawiający Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Część I.VIII zamówienia: Roboty budowlane – Konserwacja i zabezpieczenie obiektów na terenie M-OPE w Zubrzycy Górnej (wymiana pokrycia dachu krytego gontem, słomą, konserwacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana i impregnacja sufitów, podłóg, podbitek, szczytów, flekowanie, gazowanie itp.); szczegółowy opis części I.VIII przedmiotu zamówienia- załącznik Nr VIII.1; Przedmiar robót część I.VIII – załącznik Nr VIII.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu w Zubrzycy Górnej – załącznik Nr VIII.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr VIII.4. Zamawiający Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Część I.IX zamówienia: Roboty budowlane – Prace przy konserwacji więźby dachowej. Zakup i montaż słomy. Zakup i montaż gontów; szczegółowy opis części I.IX przedmiotu zamówienia- załącznik Nr IX.1; Przedmiar robót część I.IX – załącznik Nr IX.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym – załącznik Nr IX.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr IX.4. Zamawiający Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Część I.X zamówienia: Roboty budowlane – Prace remontowo – konserwatorskie w Skansenie w Sidzinie (wymiana pokryć dachowych na 2 obiektach, impregnacja dachu 1 obiektu, wymiana okien w 1 obiekcie, wypełnienie i pomalowanie szpar w 1 obiekcie itp.); szczegółowy opis części I.X przedmiotu zamówienia- załącznik Nr X.1; Przedmiar robót część I.X – załącznik Nr X.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu w Sidzinie – załącznik Nr X.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr X.4. Zamawiający Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej. Część I.XI zamówienia: Roboty budowlane – Prace konserwacyjne i restauratorskie przy 4 obiektach zabytkowych Skansenu w Dobczycach, remont obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne oraz uprządkowanie terenu w otoczeniu skansenu; szczegółowy opis części I.XI przedmiotu zamówienia- załącznik Nr XI.1; Przedmiar robót część I.XI – załącznik Nr XI.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu w Dobczycach – załącznik Nr XI.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr XI.4. Zamawiający Gmina Dobczyce. Część I.XII zamówienia: Usługa konserwatorska – Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów; szczegółowy opis części I.XII przedmiotu zamówienia- załącznik Nr XII.1; Przedmiar robót część I.XII – załącznik Nr XII.2; Program Prac Konserwatorskich dla konserwacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów w Skansenie w Dobczycach – załącznik Nr XII.3; Zamawiający Gmina Dobczyce. Uwaga: Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym; wycenę należy oprzeć na dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i uwzględnił roboty, które jego zdaniem mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, a nie są ujęte w załączonym przedmiarze robót (wdrażając ewentualnie procedurę zgodnie z art. 38 ustawy).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
92522200-6
45261000-4
45453000-7
50800000-3
45312310-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-09-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-03-30
2018-10-01
2018-09-01
2018-10-01
2018-10-01
2017-10-01
2018-03-30
2018-03-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony , dla części dla części I.I, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.II, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego z gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.III, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.IV, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykonał w sposób należyty, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; jeżeli wykonał co najmniej 3 prace konserwatorskie, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegające na: pracach konserwatorskich, restauratorskich zabytku ruchomego lub nieruchomego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 usługa konserwatorska przy polichromii na drewnie, – 1 usługa polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.V, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego w tym co najmniej: – 1 robota polegające na remoncie obiektu drewnianego. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.VI, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego z gontu. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.VII, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.VIII, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.IX, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.X, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.XI, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części I.XII, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykonał w sposób należyty, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; jeżeli wykonał co najmniej 2 prace konserwatorskie, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegające na: pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych lub zabytkowych muzealiach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje do realizacji zamówienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania osoby: a) dotyczy: części I.I, części I.II, części I.III, części I.V, części I.VI, części I.VII, części I.VIII, części I.IX, części I.X, części I.XI zamówienia – co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami). b) dotyczy: części I.IV, części I.XII zamówienia – co najmniej 1 osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1. lub osobę, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1. art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A. dla części I.I, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. B. dla części I.II, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. C. dla części I.III, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. D. dla części I.IV, a) wykazu usług konserwatorskich wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; jeżeli wykonał co najmniej 3 prace konserwatorskie, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegające na: pracach konserwatorskich, restauratorskich zabytku ruchomego lub nieruchomego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 usługa konserwatorska przy polichromii na drewnie, -1 usługa polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były wykonywane, 2. oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1. lub osobę, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1. art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami). sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7a do SIWZ. E. dla części I.V, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego w tym co najmniej: – 1 robota polegające na remoncie obiektu drewnianego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. F. dla części I.VI, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego z gontu, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. F. dla części I.VII, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. G. dla części I.VIII, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone: co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. H. dla części I.IX, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. I. dla części I.X, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. J. dla części I.XI, a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, w tym co najmniej: – 1 robota polegające na budowie lub remoncie lub wymianie pokrycia – dachu wykonanego ze słomy lub gontu, – 1 robota polegająca na konserwacji i impregnacji obiektu drewnianego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, 2. inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, oraz – kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru tj. osobę, która oprócz uprawnień budowlanych, o których mowa wyżej, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami), sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ. K. dla części I.XII, a) wykazu usług konserwatorskich wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; co najmniej 2 prace konserwatorskie, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, polegające na: pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach ruchomych lub zabytkowych muzealiach, sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są: 1. referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były wykonywane, 2. oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1. lub osobę, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie – oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1. art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami). sporządzonego zgodnie z załącznikiem Nr 7a do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać : Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, Oświadczenia zał. nr 3i 4 do SIWZ , pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : część I.I : 5 000 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100), część I.II : 5 000 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100), część I.III : 7 500 zł ( słownie : siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), część I.IV : 3 500 zł ( słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100), część I.V: 5 000 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100), część I.VI : 3 500 zł ( słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100), część I.VII : 500 zł ( słownie : pięćset złotych 00/100), część I.VIII : 16 000 zł ( słownie : szesnaście tysięcy złotych 00/100), część I.IX : 3 500 zł ( słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100), część I.X: 1 000 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100), część I.XI : 5 000 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100), część I.XII : 500 zł ( słownie : pięćset złotych 00/100), Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego, prowadzącego postępowanie na rachunku Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu): Bank Zachodni WBK O/Nowy Sącz Nr 40 1500 1559 1215 5000 8864 0000 wpisując odpowiednio: „wadium na Część I.I”, „wadium na Część I.II”, „wadium na Część I.III”, „wadium na Część I.IV”, „wadium na Część I.V”, „wadium na Część I.VI”, „wadium na Część I.VII”, „wadium na Część I.VIII”, „wadium na Część I.IX”, „wadium na Część I.X”, „wadium na Część I.XI”, „wadium na Część I.XII”, Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji w formule: „od dnia – do dnia “, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.8Zwrot wadium; ponowne wniesienie wadium; zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ustawy. UWAGA: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienia lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu i wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
przedłużony okres gwarancji jakości 24,00
Doświadczenie kierownika robót w kierowaniu przy obiektach zabytkowych 16,00
cena dla części I.IV oraz I.XII 60,00
przedłużony okres gwarancji jakości dla części I.IV oraz I.XII 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 ( zawierającym załączniki dla każdej części zamówienia) niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte w projektach umów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Część I.I zamówienia: Roboty budowlane – wymiana pokryć dachowych, konserwacja i impregnacja obiektów oraz roboty remontowe w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu – sektor Pogórzański;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.I przedmiotu zamówienia- załącznik Nr I.1; Przedmiar robót część I.I – załącznik Nr I.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla Sektora Pogórzańskiego – załącznik Nr I.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr I.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.II zamówienia: Roboty budowlane – wymiana pokryć dachowych, konserwacja impregnacja obiektów oraz roboty remontowe w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu – sektor Łemkowski;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.II przedmiotu zamówienia- załącznik Nr II.1; Przedmiar robót część I.II – załącznik Nr II.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla Sektora Łemkowskiego – załącznik Nr II.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr II.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.III zamówienia: Roboty budowlane – wymiana pokryć dachowych, konserwacja i impregnacja obiektów oraz roboty remontowe w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu – sektor Dworski

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.III przedmiotu zamówienia- załącznik Nr III.1; Przedmiar robót część I.III – załącznik Nr III.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla Sektora Dworskiego – załącznik Nr III.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr III.4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.IV zamówienia: Usługa konserwatorska – konserwacja i impregnacja obiektu oraz prace konserwatorskie przy zabytkowych polichromiach w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu – sektor Kolonistów Niemieckich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.IV przedmiotu zamówienia- załącznik Nr IV.1; Przedmiar robót część I.IV – załącznik Nr IV.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla Sektora Kolonistów Niemieckich – załącznik Nr IV.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr IV.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.V zamówienia: Roboty budowlane – Remont Zagrody w Zalipiu – prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach oraz w ich otoczeniu. Instalacje sanitarne, odgromowe i połączenia wyrównawcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.V przedmiotu zamówienia- załącznik Nr V.1; Przedmiar robót część I.V – załącznik Nr V.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Zagrody w Zalipiu, dla instalacji sanitarnych, odgromowych i połączeń wyrównawczych – załącznik Nr V.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, sanitarnych i instalacyjnych – załącznik Nr V.4. Zamawiający Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.VI zamówienia: Roboty budowlane – Remont, konserwacja i impregnacja obiektów Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (w tym: remont ogrodzenia, utwardzenie terenu, wymiana klepisk, wymiana pokryć dachowych z gontu i słomy, impregnacja drewna.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.VI przedmiotu zamówienia- załącznik Nr VI.1; Przedmiar robót część I.VI – załącznik Nr VI.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku– załącznik Nr VI.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr VI.4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.VII zamówienia: Roboty budowlane – Remont, konserwacja i impregnacja obiektów Zagrody Maziarskiej w Łosiu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.VII przedmiotu zamówienia- załącznik Nr VII.1; Przedmiar robót część I.VII – załącznik Nr VII.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Zagrody Maziarskiej w Łosiu – załącznik Nr VII.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr VII.4. Zamawiający Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.VIII zamówienia: Roboty budowlane – Konserwacja i zabezpieczenie obiektów na terenie M-OPE w Zubrzycy Górnej (wymiana pokrycia dachu krytego gontem, słomą, konserwacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana i impregnacja sufitów, podłóg, podbitek, szczytów, flekowanie, gazowanie itp.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.VIII przedmiotu zamówienia- załącznik Nr VIII.1; Przedmiar robót część I.VIII – załącznik Nr VIII.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu w Zubrzycy Górnej – załącznik Nr VIII.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr VIII.4. Zamawiający Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.IX zamówienia: Roboty budowlane – Prace przy konserwacji więźby dachowej. Zakup i montaż słomy. Zakup i montaż gontów; szczegółowy opis części I.IX przedmiotu zamówienia.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.IX przedmiotu zamówienia- załącznik Nr IX.1; Przedmiar robót część I.IX – załącznik Nr IX.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym – załącznik Nr IX.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr IX.4. Zamawiający Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.X zamówienia: Roboty budowlane – Prace remontowo – konserwatorskie w Skansenie w Sidzinie (wymiana pokryć dachowych na 2 obiektach, impregnacja dachu 1 obiektu, wymiana okien w 1 obiekcie, wypełnienie i pomalowanie szpar w 1 obiekcie itp.).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.X przedmiotu zamówienia- załącznik Nr X.1; Przedmiar robót część I.X – załącznik Nr X.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu w Sidzinie – załącznik Nr X.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr X.4. Zamawiający Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.XI zamówienia: Roboty budowlane – Prace konserwacyjne i restauratorskie przy 4 obiektach zabytkowych Skansenu w Dobczycach, remont obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne oraz uporządkowanie terenu w otoczeniu skansenu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.XI przedmiotu zamówienia- załącznik Nr XI.1; Przedmiar robót część I.XI – załącznik Nr XI.2; Projekt Budowlany wraz Programem Prac Konserwatorskich dla remontu Skansenu w Dobczycach – załącznik Nr XI.3; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr XI.4. Zamawiający Gmina Dobczyce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 1 Nazwa: Część I.XII zamówienia: Usługa konserwatorska – Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis części I.XII przedmiotu zamówienia- załącznik Nr XII.1; Przedmiar robót część I.XII – załącznik Nr XII.2; Program Prac Konserwatorskich dla konserwacji zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów w Skansenie w Dobczycach – załącznik Nr XII.3; Zamawiający Gmina Dobczyce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 92522100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularzaWyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ustawienia