SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część V: Dostawa wyposażenia. Ogłoszenie nr 511651-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część V: Dostawa wyposażenia

 

Wynik: PDF icon Wynik postępowania zamieszczono 28.02.2018r.

Data wyniku: 2018-02-28 12:00

Podlega Ustawie: Tak

Kadencja: 2014-2018

Data zamówienia: 2018-01-30

Przedmiot zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetargi nieograniczone

Powiat: myślenicki

Gmina: Dobczyce

Miejscowość: Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu :

Pan Leszek Piwowarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-87.
– do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych: 
Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Kryteria wyboru ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena 60
2. Gwarancja jakości i rękojmia (dla części: 1; 2; 3; 5) 40
2. Gwarancja jakości (dla części 4) 40

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu w pokoju nr 102

Data składania ofert: środa, luty 7, 2018 – 11:00

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, sala obrad

Autor opracowania: Andrzej Suwała

Data opracowania: 2018-01-30

E-mail: ugim@dobczyce.pl 

Ustawienia