Ślubowanie uczestników obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych w zabytkowej remizie ze Złotnik

W dniu 20 lipca 2023 roku na terenie Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie odbyło się uroczyste ślubowanie i przyjęcie w poczet członków młodzieżowych drużyn pożarniczych najmłodszych adeptów pożarnictwa z terenu powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

Uroczystość, która miała miejsce przy zabytkowej remizie straży ogniowej przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Rotę ślubowania wypowiedziało 17 druhen i druhów z OSP Malec, 5 druhen i druhów z OSP Bobrek oraz 18 druhen i druhów z OSP Nidek. Najmłodszą ślubującą była Amelia Góralczyk z OSP Nidek. Aktu pasowania na członka MDP przy pomocy zabytkowych strażackich toporków dokonali: komendant powiatowy PSP w Wadowicach w asyście prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach oraz komendant powiatowy PSP w Oświęcimiu w asyście członka Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP.

Po uroczystości młodzi strażacy mieli okazję zwiedzić Muzeum Małopolski Zachodniej, a także spotkać się przy integracyjnym ognisku.

Bohaterom dzisiejszego dnia życzymy wszelkiej pomyślności na początku ich strażackiej drogi.

Opracowanie: str. Anna Janeczko (KP PSP w Wadowicach)


Zdjęcia: kpt. Jakub Proszkowiec (KP PSP w Wadowicach)

Ustawienia