Spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Babice w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).


Termin: 11.07.2022 r.
Miejsce: sala konferencyjna w budynku Gminy Babice ul. Krakowska 56
Godziny: 11:30 – 13:30

Program spotkania:
1. Wprowadzenie.
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD „Partnerstwo
na Jurze”.
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD „Partnerstwo na
Jurze”.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD
,,Partnerstwo na Jurze “.
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR ,,Partnerstwo na
Jurze”.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR
“Partnerstwo na Jurze”.
7. Podsumowanie spotkania

Ustawienia