Spotkanie Koła SITP przy KP PSP w Chrzanowie i Zarządu SITP Oddział Małopolska

W dniu 08.10.2021r. w Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec odbyło się spotkanie członków SITP Oddział Małopolska zorganizowane przez SITP koło przy KP PSP Chrzanów.

Przybyli na spotkanie strażacy z poszczególnych kół SITP z terenu woj. małopolskiego mieli okazję zwiedzić skansen w Wygiełzowie na którego terenie znajduje się wiele obiektów zabytkowych przedstawiających Kulturę Krakowiaków zachodnich. Następnie zaproszeni goście udali się na salę konferencyjna usytuowaną w „Dworze z Drogini” gdzie prelegenci z SITP koło przy KP PSP Chrzanów przedstawili prezentację pn: „Zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów zabytkowych na przykładzie obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie”.  Omówiono kwestię wymagań przepisów przeciwpożarowych dla obiektów zabytkowych oraz przedstawiono jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się na terenie Muzeum w  szczególności koncentrując się na systemie gaszenia mgłą wodną typ „FOG”.

Ustawienia