Stodoła plebańska z Regulic (pow. chrzanowski) z końca XVIII wieku.

Zbudowana została na planie ośmioboku, konstrukcji zrębowej, na wysokiej kamiennej podmurówce, przykryta dachem wielopłaszczyznowym, krytym słomą. Jego dolna krawędź wzmocniona gontami. Wnętrze symetryczne z „ boiskiem” pośrodku i sąsiekami po bokach. Stodoła należała do parafii rzymsko – katolickiej. Aktualnie obiekt służy jako magazyn.

Ustawienia