Warsztaty szycia i zdobienia czepków weselnych! 14 X 2022

NA WESELE MOM CAS!
Warsztaty szycia i zdobienia czepków weselnych, pieśni oczepinowych
 i wi
ązania chust czepcowych

14 pa
ździernika, piątek, od 15.00 do 19.00.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty kierowane szczególnie do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, regionalistów,
instruktorów zespołów, wszystkich zainteresowanych. Będziemy wiązać chusty, śpiewać, opowiemy o stroju krakowskim
i nakryciach głowy.

Z Anną Koblak uszyjemy własnoręcznie czepki, wzorowane na XIX-wiecznych.
Monika Dudek, etnolożka, opowie o stroju krakowskim i nakryciach głowy kobiet.
Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały.

Zapisy poprzez adres mailowy mdudek@mnpe.pl lub pod numerem telefonu 690 012 613.
Czekamy na Was w skansenie w Wygiełzowie!

Organizator: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
Partner spotkania w skansenie: Muzeum Nadwiślański park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu ETNOPOLSKA.

Ustawienia