,, WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ ‘’

W dniach 2 i 3 października seniorzy wstęp do Muzeum bezpłatnie. Na warsztaty oraz zwiedzanie z przewodnikiem obowiązują zapisy pod numerem telefonu 32 622 87 49 w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku. Liczba osób – 20 . Koszt warsztatów to 14 zł od osoby. Zwiedzanie z przewodnikiem – bezpłatne

2 października
12:00 -14:00 warsztaty ,, Pawie pióra u czapeczek, krasne wstążki u dzieweczek’’ – strój krakowski od podszewki. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z pięknem i bogatym zdobnictwem stroju Krakowiaków Zachodnich oraz z rodzajami tkanin jakich używano niegdyś do szycia strojów. Będą mieli również okazję wykonać własnoręcznie zdobienia torby eco wzorowanych na zdobnictwie krakowskim.

14:00-15:00 zwiedzanie z przewodnikiem po obiektach budownictwa drewnianego wśród których znajdują się : zagrody chłopskie z sadami i ogródkami kwiatowymi, obiekty związane z wiejską produkcją rzemieślniczą, kościół z dzwonnicą, remiza strażacka oraz obiekty charakterystyczne dla zabudowy małomiasteczkowej a także dwór.

3 października
13:00 -14:00 zwiedzanie z przewodnikiem.

Wystawa ,,Rośliny lecznicze i użytkowe z naszych pól, łąk i lasów” zaprezentowane są plansze w formie zielnika ukazujące opisy wybranych roślin z lokalnych łąk, pól, lasów, przydroży i nieużytków. Zawierają one informacje dotyczące: łacińskich i ludowych nazw, okresu zbiorów i pozyskiwania surowców leczniczych. Na planszach umieszczono wiadomości o zastosowaniu roślin w: lecznictwie, obrzędach, gospodarstwie, kosmetyce, życiu codziennym z uwzględnieniem ich użytkowania przez mieszkańców wsi na przełomie XIX i XX wieku. Wystawa przedstawia także za pomocą eksponatów ze zbiorów Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec sposób pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania zebranych roślin. Spichlerz z Kościelca.

Ustawienia