Wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni 20 IX 2022

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego to jedne z najważniejszych elementów rozpoczynających każdą ważną inwestycję budowlaną. W tym wypadku to także historyczny moment, bo po 70-latach działalności muzeum zyska nową i nowoczesną siedzibę – swoisty pomnik i hołd oddany wszystkich druhom działającym „Na chwałę Bogu, ludziom na pożytek”. Nie dziwi zatem liczny udział w uroczystości przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, jak również komendantów i druhów wielu jednostek OSP.

W uroczystości odbywającej się na terenie budowy Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni przy
ul. Korycińskiego 10, udział wzięli między innymi: parlamentarzyści – posłowie Edward Siarka oraz Krzysztof Kozik, Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Monika Gubała – Dyrektor Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rafał Kosowski – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego, Beata Nadzieja-Szpila – Burmistrz Gminy Alwernia, Radosław Warzecha – wójt Gminy Babice.
Oficjalnego powitania gości dokonał Marek Bębenek – dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego nastąpiło poświęcenie budowy i wmurowanie umieszczonego w tubie aktu. Wmurowania dokonali wszyscy podpisujący akt oraz każdy z obecnych, który chciał wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Inwestycja ma na celu budowę nowoczesnej siedziby Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa – 3-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 2 239,7 m² wkomponowanego w istniejącą zabudowę i teren.

Zakłada się stworzenie nowoczesnych ekspozycji w oparciu o autorski, innowacyjny scenariusz oraz
z wykorzystaniem multimedialnych technologii. Budynek zostanie wyposażony w dobrze skomunikowane pomieszczenia przeznaczone dla organizowania eskpozycji stałych oraz czasowych. Nowa siedziba Muzeum umożliwi odpowiednie wyeksponowanie istniejącej kolekcji Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa oraz stworzenie właściwych warunków dla zabezpieczenia jego zbiorów.

Budynek zaprojektowany został przez pracownię PRO ARCHIVISION Pracownia Projektowa z Krakowa, a wykonawcą inwestycji jest firma ARCO SYSTEM Sp. z o.o. z Oświęcimia. Oddanie nowego oddziału MNPE zaplanowano na jesień 2023 roku.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/nowoczesne-miejsce-edukacyjnokulturalne?fbclid=IwAR0Q5oQmJU-_ylX6c9EonMA2A7VcrquYriGVwe4AoG5S2tdPnGNEmTcex5Q

https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/nowoczesne-miejsce-edukacyjno-kulturalne

(1) Watch | Facebook

Ustawienia