Wszystkim dzieciom życzymy aby każdy dzień był wspaniałą przygodą :)

Życie wiejskich dzieci na przełomie XIX i XX wieku nie należało do najłatwiejszych. Wpisane było w rytm i obowiązki wynikające z podziału zadań i ról w rodzicielskich gospodarstwach. Uczestniczyły w rozmaitych pracach i obowiązkach odkąd mogły im tylko podołać. Jednak znajdowały one też okazję do zabawy w okresie najbardziej wolnym od zajęć domowych i pracy w polu, a mianowicie późną jesienią, w zimie i w okresie wiosennym, a także latem przy wypasie bydła na wspólnych pastwiskach. W tych dziecięcych zabawach pełno było biegania, mocowania się ze swoimi rówieśnikami i pozorowania walk, zabaw zwinnościowych, ukrywania się, podchodów, skoków i rzutów.

Jedną z popularnych zabaw z naśladowaniem ruchu z regionu krakowskiego jest zabawa „Siedzi ptaszek na kole” a słowa piosenki jej towarzyszącej brzmią:

sɪᴇᴅᴢɪ ᴘᴛᴀsᴢᴇᴋ ɴᴀ ᴋᴏʟᴇ, ɴᴀ ᴋᴏʟᴇ ɪ ᴡʏɢʟᴀ̨ᴅᴀ ɴᴀ ᴘᴏʟᴇ, ɴᴀ ᴘᴏʟᴇ ᴊᴀᴋ sɪᴇ̨ ᴘᴛᴀsᴢᴇᴋ ᴘᴏʀᴜsᴢʏᴌ, ᴋʀᴀᴋᴏᴡɪᴀᴋ sɪᴇ̨ ᴏʙʀᴏ́ᴄɪᴌ, ʜᴇᴊ

sɪᴇᴅᴢɪ ᴘᴛᴀsᴢᴇᴋ ɴᴀ ᴅʀᴢᴇᴡɪᴇ, ɴᴀ ᴅʀᴢᴇᴡɪᴇ, ɢᴀᴌᴀ̨ᴢᴇᴄᴢᴋᴀ̨ ᴋᴏʟᴇʙɪᴇ, ᴋᴏʟᴇʙɪᴇ, ᴊᴀᴋ sᴇ ᴘᴛᴀsᴢᴇᴋ ᴘᴏᴅsᴋᴏᴄᴢʏᴌ, ᴘᴏᴅsᴋᴏᴄᴢʏᴌ, ᴋʀᴀᴋᴏᴡɪᴀᴋ sɪᴇ̨ ᴢᴀᴛᴏᴄᴢʏᴌ, ᴢᴀᴛᴏᴄᴢʏᴌ ʜᴇᴊ

siᴇᴅᴢɪ ᴘᴛᴀsᴢᴇᴋ ɴᴀ ᴡɪᴇᴢ̇ʏ, ɴᴀ ᴡɪᴇᴢ̇ʏ ɢᴀᴌᴀ̨ᴢᴇᴄᴢᴋᴀ̨ ᴜᴅᴇʀᴢʏᴌ, ᴜᴅᴇʀᴢʏᴌ, ᴜᴅᴇʀᴢʏᴌ sɪᴇ̨ ɪ ᴊᴇ̨ᴋɴᴀ̨ᴌ ɪ ᴊᴇ̨ᴋɴᴀ̨ᴌ, ᴀᴢ̇ ᴋʀᴀᴋᴏᴡɪᴀᴋ ᴘʀᴢʏᴋʟᴇ̨ᴋɴᴀ̨ᴌ, ᴘʀᴢʏᴋʟᴇ̨ᴋɴᴀ̨ᴌ ʜᴇᴊ.


Z okazji Dnia Dziecka, życzymy aby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach, każdy dzień był wspaniałą przygodą i aby spełniły się Wasze wszystkie marzenia! Wszystkiego dobrego!

Na zdjęciu ZPIT Krakowiaczek podczas zeszłorocznej edycji Dnia Dziecka, w tym roku będę również z nami!
,,Wszystkie dzieci nasze są…” Dzień Dziecka z Majką Jeżowską, 11 czerwca 2023 o godz. 14.00.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, my już nie możemy się doczekać!

Program wydarzenia: https://mmz.info.pl/wszystkie-dzieci-nasze-sa-dzien…/

Ustawienia