Wydarzenia 2020 – Odwołane

Plakat wydarzeń

11.04.2020 r. WIELKANOCNE ŚWIĘCENIE POKARMÓW – WYDARZENIE ODWOŁANE
Tradycyjne wielkanocne święcenie pokarmów
w zabytkowym kościele z Ryczowa pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego.

15.05.2020 r. NOC MUZEÓW „WIECZOREM WE DWORZE, ZDARZYĆ SIĘ MOŻE …” – WYDARZENIE ODWOŁANE
Impreza organizowana w majowy wieczór w dworze
z Drogini, w którym przybyli widzowie staną się gośćmi jego gospodarzy
i będą mogli wziąć aktywny udział w zaplanowanych atrakcjach na ten wyjątkowy wieczór.

24.05.2020 r. PRZEGLĄD ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH ,,PO KRAKOWSKU” – WYDARZENIE ODWOŁANE
Przegląd ma na celu prezentację dorobku amatorskich zespołów folklorystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich działających w regionie. Prezentuje tradycję ludowego śpiewu i muzyki z zachowaniem gwary i tradycyjnego stroju. Kładzie nacisk na autentyczność repertuaru i pielęgnowanie lokalnych obrzędów Krakowiaków Zachodnich.

Karta zgłoszenia XXVI Przegląd Zespołów Obrzędowych + RODOPobierz Regulamin XXVI Przeglądu + RODOPobierz

07.06.2020 KONKURS POTRAW REGIONALNYCH ,,PRZY CHŁOPSKIM STOLE” – WYDARZENIE ODWOŁANE
Konkurs jest wydarzeniem mającym na celu ochronę kulinarnego dziedzictwa regionu, identyfikacji lokalnych produktów oraz zachowania unikatowego nazewnictwa gwarowego. W ramach imprezy folklorystycznej „Przy chłopskim stole” organizowany jest konkurs połączony
z degustacją tradycyjnych potraw z regionu krakowskiego.

Karta zgłoszeniowa XXVI Konkursu Potraw Regionalnych + RODOPobierz Regulamin XXVI Konkursu + RODOPobierz

12.07.2020 r. FESTIWAL ,,ETNOMANIA” – WYDARZENIE ODWOŁANE
Cykliczna impreza plenerowa związana z przestrzeniami skansenu
w Wygiełzowie, która promuje ludowe rękodzieło, rzemiosło i folkdizajn. W jej trakcie widzowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych i rzemieślniczych, różnego typu zajęciach muzycznych,
edukacyjnych, a także nabyć wyroby rękodzieła ludowego. Warsztatom
towarzyszą pokazy sceniczne i koncerty muzyczne.

19.07.2020 r. ,,SZANTY NA WIŚLE” – WYDARZENIE ODWOŁANE
Impreza koncertowo – plenerowa w przestrzeni
wygiełzowskiego skansenu. Na scenie amfiteatru zaprezentują się publiczności zespoły szantowe, zachęcające do wspólnego śpiewania piosenek od pokoleń towarzyszących ludziom pracującym na morzach i rzekach. Wydarzeniu będą towarzyszyć tradycyjne warsztaty dla dzieci, animacje i kiermasze tematyczne związane z wakacjami, wodą i bezpieczeństwem na wodzie.

2.08.2020 r. ŚWIĘTO MIODU ,,MIODOBRANIE POD LIPOWCEM” – WYDARZENIE ODWOŁANE
Tradycyjne święto pszczelarzy z Kół Pszczelarskich skupionych w Powiatowej Radzie Bartniczej oraz pszczelarzy zaproszonych z innych regionów. Święto rozpoczyna tradycyjna msza św. w kościele z Ryczowa. Na estradzie prezentowany będzie program artystyczny, a także będzie można usłyszeć opowieści o życiu pszczół, poznać tajniki opieki nad pszczołami. Goście przybyli do skansenu będą mieli okazję degustować
i zakupić produkty pszczele.

6.09.2020 r. ZIEMNIACZYSKO POD LIPOWCEM – WYDARZENIE ODWOŁANE

XXX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJWYDARZENIE ODWOŁANE
Kolejna planowana edycja Festiwalu, który od 1991 roku gości w przestrzeniach Muzeum w Wygiełzowie oraz w zabytkowych kościołach powiatu chrzanowskiego. Koncerty festiwalowe cieszą się dużym uznaniem publiczności i są ważnym wydarzeniem muzycznym w regionie Małopolski Zachodniej. Festiwalowe prezentacje muzyczne odbywać się będą w każdą niedzielę od połowy sierpnia do trzeciej niedzieli września
– od 16.08 do 20.09. 2020 roku w kościele z Ryczowa, w dworze
z Drogini i w amfiteatrze na terenie skansenu. Zaplanowano 6 koncertów muzycznych.

20.09.2020 r. TRADYCYJNY ODPUST „POD CZERWONĄ JARZĘBINĄ” – WYDARZENIE ODWOŁANE
Tradycyjny Doroczny Odpust w Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. W zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z Ryczowa odprawiona zostanie w tym dniu uroczysta msza święta. Ludowy odpust w plenerach skansenu jest okazją do prezentacji dawnych rzemiosł oraz pokazów tradycyjnych zajęć wiejskich, wspólnej zabawy
i biesiadowania przy muzyce. Na scenach plenerowych skansenu odbędą się koncerty muzyki ludowej i folkowej.

Ustawienia