Wystawa czasowa “Chasydzi”

Wystawa czasowa “CHASYDZI”

 

Ludność żydowska zamieszkiwała od wieków ziemie polskie. Prześladowani w okresie średniowiecza w wielu państwach Europy Zachodniej, znajdowali tu azyl, uzyskiwali prawo do osiedlenia się, swobodę wyznania oraz działalności gospodarczej. Jednocześnie, jak inni obywatele ponosili określone ciężary na rzecz skarbu państwa, króla, miast, spełniali nałożone na nich obowiązki. Długą historię łączności z Polską wypełniało też wiele momentów trudnych dla obu narodów, jednak to właśnie Polska pozostawała przez wieki swoistą areną społeczno – kulturowych procesów kształtujących charakter żydowskiej diaspory.

Jednym z takich procesów, który po dziś dzień znajduje odbicie w życiu Żydów niemal na całym świecie, było powstanie chasydyzmu. Ten mistyczno – religijny ruch, którego nazwa wywodzi się od hebrajskiego chasid – bogobojny, pobożny, narodził się w pierwszej ćwierci XVIII wieku na Podolu i Wołyniu. Pod koniec tegoż stulecia objął większość ziem wschodniej Rzeczpospolitej. Z czasem zdołał też zdobyć popularność wśród mas żydowskich w Rosji, Rumunii i na Węgrzech.


Wystawa czasowa: „Chasydzi”

Czas ekspozycji: kwiecień – sierpień 2018 r .

Miejsce ekspozycji: Dwór z Drogini. Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Scenariusz i realizacja: Marcin Koziołek

Tekst i fotografie: Tomasz Liboska

Eksponaty ze zbiorów: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Muzeum w Rybniku, Muzeum w Chrzanowie im I. i M. Mazarakich.

Współpraca: Stanisława Dusza, Mirosław Grzywnowicz

 

Ustawienia