Wystawa czasowa „Obrzędowość doroczna – tradycja i odniesienia”.

Serdecznie zapraszamy na wystawę „Obrzędowość doroczna – tradycja i odniesienia”, która prezentowana jest w dworze w Drogini. Wystawa czasowa została przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, finansowanego ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wystawa prezentuje znane i mniej znane formy obrzędowości praktykowane w różnych okresach roku liturgicznego, zarówno w kościele katolickim, jak również w obrządku wschodnim. Na kilkudziesięciu wielkoformatowych fotografiach ukazane zostało adwentowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa oraz obrzędy związane z wieczerzą wigilijną i czasem kolędowania. Znaczna część fotografii poświęcona jest obchodom Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, a także barwnym uroczystościom związanymi z procesjami Bożego Ciała oraz obrzędów dożynkowych. Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec jest jednym z partnerów projektu, w ramach którego obok prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych w ostatnich latach w małopolskich skansenach, realizowany jest również program kulturowy z szeregiem wystaw, konferencji naukowych, opracowaniem wydawnictw promocyjnych, imprez plenerowych tematycznie związanych z szeroko pojętą tradycją, kulturą, sposobami ich ochrony i prezentacji.
Scenariusz wystawy – Joanna Hołda
Autor fotografii i reprodukcji archiwalnej dokumentacji – Piotr Droździk

Ustawienia